ข่าว

จับตา "ครม."วันนี้ คลังชงต่ออายุลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ด่วน ประชุม "ครม."วันนี้ กระทรวงการคลังจะเสนอต่ออายุลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลที่จะหมดอายุวันที่ 20 พ.ค.นี้อีก 3 เดือนและอาจเสนอลดภาษีฯจากเดิมลด 3 บาทต่อลิตรเป็น 5 บาทต่อลิตร -สำนักงบฯเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 66

17 พ.ค. 65 การประชุม "คณะรัฐมนตรี" (ครม.) วันนี้ จับตากระทรวงการคลังที่คาดว่าจะเสนอต่ออายุการปรับลดอัตรา "ภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล" 3 บาทต่อลิตรหลังจากมาตรการเดิมจะสิ้นสุดในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ เพื่อบรรเทาภาระค่าน้ำมันแพงให้กับประชาชนและอาจเสนอลดราคาลงอีกถึง 5 บาทต่อลิตร

 

-สำนักงบประมาณ เสนอ "ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ"รายจ่ายประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท เป็นงบประมาณขาดดุล 6.95 แสนล้านบาท และการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

-สภาพัฒน์ฯ เสนอร่างแผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2580)

 

ส่วนวาระอื่นๆของ "ครม." มีดังนี้

 

-กระทรวงพาณิชย์ เสนอขออนุมัติกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ ผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 พร้อมทั้งเสนอการต่ออายุความตกลงว่าด้วยการก่อตั้งศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น

 

 


 

-กระทรวงสาธารณสุข เสนอ (ร่าง) แผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบ อาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ (พ.ศ. 2564 - 2580) และแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 – 2565) และระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 -2570)

 

-กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2580)

 

-สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รายงานเรื่องเสนอ "ครม." ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 

-กระทรวงสาธารณสุขสรุปผลพิจารณาหรือผลการดำเนินการญัตติมาตรการและผลกระทบจากนโยบายการเปิดประเทศ

 

-สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.) เสนอแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 


-สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ กสทช. ประจำปี 2564

 

 


 

-คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศฯ ครั้งที่ 1/2565
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ