ข่าว

"น้ำหอม" สุภาพร กำเนิดผล ผ่านด่าน กกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้งซ่อมส.ส.แล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง "น้ำหอม" สุภาพร กำเนิดผล ได้เป็นส.ส.เขต 6 สงขลาอย่างเป็นทางการแล้ว แต่ยังไม่มีการประกาศรับรองผลเลือกตั้งซ่อมเขต 1 ชุมพร หลังมีเรื่องร้องร้องเรียนกระทำผิดกม.เลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.65  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่การประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 6 สงขลา อย่างเป็นทางการ

 

ระบุว่า  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ ๑ และจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ ๖ แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น 

    \"น้ำหอม\" สุภาพร กำเนิดผล ผ่านด่าน กกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้งซ่อมส.ส.แล้ว                

วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ ๖ แทนตำแหน่งที่ว่าง

 

ประกอบความเห็นของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลาที่เห็นควรประกาศผลการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๗ ซึ่ง นางสาวสุภาพร  กำเนิดผล ผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข ๑ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง

 

ทั้งนี้ การประกาศผลดังกล่าว ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดําเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําการทุจริตในการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ว่าจะได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตาม

 

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอแจ้งให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามประกาศดังกล่าว มารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. ๖/๔) นับแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป


ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ๒ ชั้น ๕ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

ทั้งนี้ เป็นที่สังเกตว่า ในการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เมื่อวันที่ 16 ม.ค.ที่ผ่านมา ได้มีการเลือกตั้งซ่อมสองเขตสองจังหวัดพร้อมกัน กล่าวคือ เขต 1 ชุมพร  และ เขต 6 สงขลา แต่กกต.ได้ประกาศผลรับรองการเลือกตั้งซ่อมเฉพาะเขต 6 สงขลา ในวันนี้เท่านั้น ขณะที่ การเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 1 ชุมพร  ยังไม่มีการประกาศรับรองผลออกมาแต่อย่างใด 

 

ก่อนหน้านี้ มีการร้องเรียนการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 1 ชุมพร มีการกระทำการทุจริต โดยนายอิทธิพล บุญประคอง ประธานกกต. เคยกล่าวว่า  มีการร้องเรียนกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง 1 เรื่อง เกี่ยวกับการถ่ายบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง  ขณะที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อดีตเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ระบุว่า มีการทุจริตเลือกตั้งซ่อม เขต 1 ชุมพร หลายกรณี 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ