ข่าว

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศรายการ "สารต้องห้ามทางการกีฬา" ปี 65 ตามกฎ WADA

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กระทรวงท่องเที่ยวฯ ประกาศรายการ "สารต้องห้ามทางการกีฬา" ฉบับใหม่ และกฎต่อต้านใช้สารต้องห้ามฯ ฉบับแก้ไข ตามกฎ WADA

วันที่ 23 ธ.ค.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเรื่อง"รายการสารต้องห้าม" ประจำปี พ.ศ.2565

 

ด้วยองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency : WADA) ได้ประกาศกำหนดรายการ"สารต้องห้าม" ประจำปี พ.ศ. 2565 (2022 Prohibited List) โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

 

เพื่อให้เป็นไปตามคำประกาศดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการใช้"สารต้องห้าม"ทางการกีฬา พ.ศ. 2555 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาจึงประกาศรายการสารต้องห้ามประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีรายการสารต้องห้ามตามท้ายประกาศนี้

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1มกราคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

 

พิพัฒน์ รัชกิจประการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

 

 

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศรายการ "สารต้องห้ามทางการกีฬา" ปี 65 ตามกฎ WADA

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด