ข่าว

"เปิด 36 รายชื่อ" มหาดไทยแต่งตั้งประเภทบริหารระดับสูง ย้ายผู้ว่าฯระยอง ตามฤดูกาลไม่เกี่ยวโควิด-19

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"เปิด 36 รายชื่อ" มหาดไทยแต่งตั้งประเภทบริหารระดับสูง ย้ายผู้ว่าฯระยอง ตามฤดูกาลไม่เกี่ยวทหารอิยิปต์ติดเชื้อโควิด-19

14 ก.ค.63  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีการอนุมัติ การแต่งตั้งโยกย้าย ตำแหน่งประเภทบริหารสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 36 ราย ดังนี้ 

1. นายชยาวุธ จันทร พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ไปดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

2. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ไปดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

3.นายอรรนิษษฐ์ สัมพันธรัตน์  พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ไปดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

4.นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

5.นายเสถียร เจริญเหรียญ พ้นจากตำแหน่งวิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

6.นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

7.นายพรพจน์ เพ็ญพาส  พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

8.นายทรงพล ใจกริ่ม พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

9.นายสุธี ทองยม พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ    ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
 

10.นายไมตรี ไตรติลานันท์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

11.นายสมบูรณ์ ศิริเวช พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง  สำนักงานปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

12. นายภิญโญ ประกอบผล พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

13.นายอำพล อังคภากรณ์กุล พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง  สำนักงานปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

14.นายสมศักดิ์ เจริญศิริโชติ   พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

15. นายไกรสร กองฉลาด พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

16. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์  พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี   ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

17.นายสิริรัฐ ชุมอุปการ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร    ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

18.นายนิพันธ์ บุญหลวง  พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง  ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

19.นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

20.นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์   พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว    ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

21.นายราชิต สุดพุ่ม พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง   ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

22.นายรังสรรค์ ตันเจริญ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง    ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

23.นายรณชัย จิตรวิเศษ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย   ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

24.นายกฤษณ์ คงเมือง พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง    ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

25.นายชยันต์ ศิริมาศ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 

26.นายชาญนะ เอี่ยมแสง พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม    ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 

27.นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท    ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

28.นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง    ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี 

29.นายชัยธวัช เนียมศิริ  พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์    ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 

30.นายวันชัย คงเกษม พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด    ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

31.นายเกียรติศักดิ์ จันทรา พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม    ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

32.นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง   ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

33.นายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์  พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน     ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

34.นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์  พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร     ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

35.นายทวีป บุตรโพธิ์  พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง    ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

36. นายสยาม ศิริมงคล  พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม      ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด