ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายในการปลูกพืชสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร  จากสถานการณ์ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นจำนวนมาก พืชสมุนไพรที่มีในประเทศได้รับความสนใจนำใช้ประโยชน์ทางยา

 

โดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมให้การสนับสนุนการสำรวจพื้นที่ที่ความเหมาะสมสำหรับพืชสมุนไพร คุณภาพของดินและน้ำ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลถึงการผลิตที่มีคุณภาพ สร้างความพร้อมของหน่วยงานในการแนะนำความรู้การจัดการดิน น้ำและแร่ธาตุในดิน

 

"ธรรมนัส"จับมือ" ส.ป.ก." -" พด." เร่งขับเคลื่อนปลูก"ฟ้าทะลายโจร" " กระชายขาว" สมุนไพรสู้"โควิด-19"

        รมช.เกษตรฯ  ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า

 

"ธรรมนัส"จับมือ" ส.ป.ก." -" พด." เร่งขับเคลื่อนปลูก"ฟ้าทะลายโจร" " กระชายขาว" สมุนไพรสู้"โควิด-19"

 

“จากสถานการณ์ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เกิดขึ้นรวดเร็วมีจำนวนผู้ติดเชื้อมาก สมุนไพรไทยโดยเฉพาะฟ้าทะลายโจร จึงเป็นหนึ่งทางเลือกที่จะนำไปใช้ในการป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

 

ทางกระทรวงเกษตรฯ จึงสนับสนุนให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) จัดทำศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 5 ศูนย์ และศูนย์สมุนไพรแบบครบวงจรที่ อ.แม่มอก จ.ลำปาง ในการปลูกต้นกล้าฟ้าทะลายโจร  ขิง ข่า กระชายขาวและตะไคร้ กำลังการผลิตแต่ละศูนย์ได้ต้นกล้าอย่างน้อย 100,000 กล้า พร้อมนำไปแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรกว่า 30,000 ราย

 

"ธรรมนัส"จับมือ" ส.ป.ก." -" พด." เร่งขับเคลื่อนปลูก"ฟ้าทะลายโจร" " กระชายขาว" สมุนไพรสู้"โควิด-19"

 

และให้กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมดำเนินการตรวจสอบดิน การปรับปรุงบำรุงดิน เสริมด้วยนวัตกรรมใหม่ เพิ่มผลิตภาพการผลิตให้สูงขึ้น ทั้งนี้กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะรับซื้อผลผลิตเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนต่อไป ” ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว

 

"ธรรมนัส"จับมือ" ส.ป.ก." -" พด." เร่งขับเคลื่อนปลูก"ฟ้าทะลายโจร" " กระชายขาว" สมุนไพรสู้"โควิด-19"

 

ทั้งนี้ ฟ้าทะลายโจร ที่ใช้ในการรักษาโควิด-19 จากผลการวิจัยหลายแห่งได้ระบุถึงสรรพคุณในการป้องกันและรักษาโควิดได้ เนื่องจากมีสารสำคัญ คือ แอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) มีสรรพคุณลดความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการไม่หนัก

 

ซึ่งในขณะนี้ฟ้าทะลายโจรขาดตลาดอย่างมากเพราะประชาชนเริ่มมั่นใจในตัวสมุนไพรมากขึ้นจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาและนับเป็นโอกาสของเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพรสามารถปลูกฟ้าทะลายโจรให้มีคุณภาพ มีสารสำคัญเพียงพอ เพื่อแปรรูปผลผลิตจำหน่ายเอง หรือจำหน่ายเป็นวัตถุดิบให้กับหน่วยงานที่จะนำไปแปรรูปเป็นยาเพื่อใช้ในการรักษาต่อไปได้