เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.พรรคก้าวไกล อภิปรายไม่รับร่างพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติมวงเงินไม่เกิน 5 แสนล้านบาท พร้อมกับฉีกร่าง พ.ร.ก. ในระหว่างการอภิปรายนั้น โดยระบุว่าเป็นเรื่องธรรมดาของฝ่ายค้านที่จะไม่โหวตรับร่างนี้ เพราะพรรคก้าวไกล และฝ่ายค้านไม่เคยเห็นถึงความสำคัญกับเรื่องนี้ และยังไม่เข้าใจว่าพ.ร.ก.กู้เงินมีความสำคัญกับประชาชนอย่างไรบ้าง ทั้งที่พ.ร.ก.กู้เงินจะถูกนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ โควิด-19 ทั้งใช้จ่ายเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข การวิจัยและพัฒนาวัคซีนภายในประเทศ รวมไปถึงช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ประชาชนทุกสายอาชีพ และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด  

ขณะเดียวกันที่ผ่านมาทำให้เห็นว่านายกฯ และรัฐบาลได้ใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศรวมถึงแก้ไขสถานการณ์โควิดอย่างไรไปบ้างแล้ว ยืนยันมีผลงานที่ชัดเจน และมีโครงการต่างๆออกมาให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งได้รับการชื่นชมจากประชาชน เช่นโครงการคนละครึ่ง ม.33 โครงการเราชนะ แต่ที่ฝ่ายค้านไม่เห็นน่าจะเป็นเพราะไม่เปิดใจ และไม่ยอมรับในผลงานของนายกฯ มากกว่า

นายเสกสกลยังขอพรรคก้าวไกล และฝ่ายค้านอย่ากังวลถึงการใช้งบประมาณ เพราะงบประมาณทุกบาททุกสตางค์นำไปใช้อย่างคุ้มค่าเป็นประโยน์กับประชาชนทุกคน และประเทศชาติ ขณะเดียวกันนายกฯยืนยันว่าการใช้งบประมาณมีความโปร่งใส ไม่มีการทุจริต ซึ่งที่ผ่านมาก็เป็นเช่นนั้น 

"ไม่แปลกใจที่เห็นนายณัฐชา จะมีพฤติกรรมฉีก พ.ร.ก. ในระหว่างอภิปรายให้คนทั้งประเทศดู ซึ่งตนมองว่ามีลักษณะที่ก้าวร้าว เพราะพรรคก้าวไกลชอบไปอยู่ตามม็อบ 3 นิ้ว และไม่แปลกใจหากจะไม่เห็นชอบร่าง พ.ร.ก. กู้เงิน 5 แสนล้านบาท  เนื่องจากเอาทุกเรื่องไปเป็นประเด็นทางการเมือง สร้างข่าวเท็จให้ประชาชนเข้าใจในตัวนายกฯ และรัฐบาลผิด อยากเข้ามาเป็นรัฐบาลจนหน้ามืดตามัว จนไม่สนใจว่าประชาชนจะลำบากมากน้อยเพียงใด ประเทศจะเกิดวิกฤติอย่างไรบ้าง

และแม้พรรคก้าวไกล หรือฝ่ายค้านจะไม่เห็นด้วยกับ พ.ร.ก. นี้ แต่ตนเองก็ยังยืนยันว่าพรรคร่วมรัฐบาลยังเหนียวแน่น และส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลจะรับร่างนี้อยู่แล้ว เพราะพรรคร่วมรัฐบาลมองเห็นถึงความสำคัญของประเทศและประชาชน ที่จะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาให้สถานการณ์คลี่คลายและประเทศเดินหน้าไปให้ได้" นายเสกสกล กล่าว