ข่าว

"เลขาฯศาลยุติธรรม" ยื่นอุปทูตสหรัฐ ขอข้อมูลคดีสินบนภาษีโตโยต้า

"เลขาฯศาลยุติธรรม" ยื่นอุปทูตสหรัฐ ขอข้อมูลคดีสินบนภาษีโตโยต้า
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ยื่นหนังสือถึงอุปทูตสหรัฐฯ ขอข้อมูลคดีภาษี บ.โตโยต้าฯ พร้อมขอเข้าสังเกตการณ์การไต่สวนคดีในสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 64 นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินการต่อข้อกล่าวหากรณีคดีภาษีอากรที่เป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ กรณีคดีภาษี บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (TMT) ได้เดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยยื่นหนังสือต่อนายไมเคิล ฮีธ(Mr. Michael Heath)อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
 

 

 

 ภายหลังการยื่นหนังสือ นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้ยื่นหนังสือต่อนายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับคดีภาษี บ.โตโยต้าฯ และขอให้ช่วยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในสหรัฐอเมริกาให้สำนักงานศาลยุติธรรมส่งผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการไต่สวนของคณะลูกขุนใหญ่หรือการพิจารณาของศาลเกี่ยวกับคดีนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยการยื่นหนังสือนี้ เป็นการดำเนินการของคณะทำงานตรวจสอบและติดตามฯ ที่นายพงษ์เดช เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานฯ เพื่อแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวกับคดีภาษีอากรที่ปรากฏเป็นข่าว ให้ความกระจ่างเกิดขึ้นแก่สังคมโดยเร็ว  

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม  2564 นาง เมทินี ชโลธรประธานศาลฎีกาได้อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง“ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง” 4 ท่านประกอบด้วยผู้พิพากษาชั้นฎีกาและชั้นอุทธรณ์ซึ่งมีผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาเป็นประธานกรรมการฯ และมีผู้พิพากษาชั้นศาลฎีกาและชั้นศาลอุทธรณ์เป็นกรรมการโดยให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการสอบสวนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต. ) กรณีข้าราชการตุลาการถูกกล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยว่ากระทำผิดวินัยให้เสร็จโดยเร็ว

 

                  "เลขาฯศาลยุติธรรม" ยื่นอุปทูตสหรัฐ ขอข้อมูลคดีสินบนภาษีโตโยต้า

                                      นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

 

ทั้งนี้ให้กรรมการชุดนี้เสนอความเห็นว่ากรณีมีมูลเป็นความผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง หรือไม่มีมูลความผิดทางวินัย หากมีมูลความผิดทางวินัยก็ให้พิจารณาด้วยว่าเป็นความผิดวินัยตามบทมาตราใดและควรได้รับโทษสถานใดเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป 

 

"เลขาฯศาลยุติธรรม" ยื่นอุปทูตสหรัฐ ขอข้อมูลคดีสินบนภาษีโตโยต้า

 

และหากสอบสวนพบข้อเท็จจริงมีบุคคลอื่นใดเป็นผู้กระทำผิดหรือพบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมจากที่ระบุในคำสั่งนี้ก็ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงชุดนี้ดำเนินการสอบสวนไปด้วยในคราวเดียวกันคณะทำงานติดตามข้อมูลที่ผมเป็นประธานจะทำงานสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงตามที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงต้องการให้ความกระจ่างปรากฏต่อสาธารณชนโดยเร็วและหากพบว่าผู้ใดกระทำความผิดตามกฎหมายก็จะดำเนินการต่อไปอย่างเด็ดขาด ดังนั้นหากพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนหรือหน่วยงานใดมีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่จะช่วยให้เรื่องนี้กระจ่างชัดทุกท่านสามารถส่งข้อมูลมายังสำนักงานศาลยุติธรรมได้ตลอดเวลา

โดยคณะทำงานติดตามข้อมูลจะดำเนินการทุกวิถีทางให้เร็วที่สุดและสำนักงานศาลยุติธรรมจะเสนอผลความคืบหน้าของการทำงานต่อพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนเป็นระยะ 

logoline