มื่อวันที่ 11 พ.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องปลดจำเลยที่ 1 จากล้มละลาย ในคดีหมายเลขแดงที่ ล.4048/2559 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 6 กรมบังคับคดี

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 9 ก.พ.2561 ว่าศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ นางสาวกุลภรณ์ ผิวอ่อน จำเลยที่ 1 เป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 นั้น

บัดนี้ครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ศาลพิจารณาให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว จึงปลดให้นางสาวกุลภรณ์ ผิวอ่อน ที่ 1 ผู้ล้มละลาย จากการเป็นบุคลล้มละลาย นับตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563

ราชกิจจาฯ ประกาศ ปลดบุคคลนามสกุลดัง 'ผิวอ่อน' พ้นจากบุคคลล้มละลาย