เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่สังคมออนไลน์ได้สะท้อนปัญหาการลงทะเบียนรับวัคซีนผ่านระบบ "หมอพร้อม" เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมานั้น ถือเป็นอีกครั้งที่รัฐแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่ไม่มีความพร้อมเหมือนชื่อของระบบที่ตั้งไว้ 

 

     เนื่องจากระบบไม่สามารถรองรับการใช้งานพร้อมกันจำนวนมากได้ ซึ่งเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วซ้ำอีก ในหลายโครงการของรัฐ สร้างความเบื่อหน่ายและเพิ่มภาระให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก     

   

     ยิ่งในขณะนี้ที่ประชาชนผู้สูงอายุในหลายพื้นที่ มีปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นในการรับวัคซีนอยู่แล้ว การจัดการยิ่งต้องแม่นยำและสร้างความมั่นใจ จึงอยากเสนอแนะรัฐบาลให้ปรับแผนการฉีดวัคซีนใหม่ ดังนี้ 

  1. ประกาศให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อดึงทุกภาคส่วนมาร่วมกันประชาสัมพันธ์
  2. เปิดลงทะเบียนเป็นการทั่วไปสำหรับคนทุกกลุ่ม 
  3. นำข้อมูลทั้งหมดมาแยกกลุ่มที่ต้องฉีดก่อนหลัง ตามลำดับความสำคัญที่ได้วางแผนไว้ หากยังไม่ถึงคิวให้ขึ้นสถานะเป็น “รอนัดหมาย”ไว้
  4. วางแผนการกระจายวัคซีน เตรียมสรรพกำลังให้พร้อม ทั้งสถานที่และบุคลากรในการฉีด
  5. ติดตามผลหลังการฉีดจากระบบที่ลงทะเบียนไว้ 
  6. เรียกกลุ่มถัดไป มาฉีดตามลำดับ โดยส่งแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ต้องการฉีดในระบบได้เลย

     รองโฆษกพรรคเพื่อไทย ยังเรียกร้องให้รัฐบาลนำฐานข้อมูลประชาชนที่มีอายุมากกว่า 60 ปี หรือผู้มีโรคประจำตัว 7 โรคเสี่ยง ซึ่งมีอยู่ในระบบอยู่แล้ว นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

    ด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ไม่ต้องรอให้ประชาชนลงทะเบียนข้อมูลเดิมบ่อยครั้งเหมือนอยู่ในประเทศที่ไม่รู้จักคำว่าเทคโนโลยี

     หากยังคิดจัดการแบบราชการในอดีต ยืนอยู่ตรงข้ามกับความเป็นมืออาชีพ จะมีกลุ่มเสี่ยงที่ตกหล่นจากการลงทะเบียนอีกจำนวนมาก  และอาจไม่สามารถคลี่คลายสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ได้โดยเร็ว

     สำหรับการลงทะเบียน "หมอพร้อม" เพื่อจองฉีดวัคซีนวันเเรก เมื่อวานนี้ มีข้อติดขัด และปิดบริการชั่วคราว ต้องขอโทษประชาชน

     ส่วนเช้านี้ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก พบว่ามีผู้เข้ามาลงทะเบียน "หมอพร้อม" ณ เวลา 09:00 น. อยู่ที่ 430,588 ราย โดยผ่าน LINE หมอพร้อม 329,717 ราย และผ่านแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม 100,871 ราย หากมีข้อสงสัยเรื่องการใช้หมอพร้อม สอบถามได้ที่ 02-5901493 02-5901495 02-5901497 02-5901206