เมื่อวันที่ 2 พ.ค.2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า  จากกรณีวัดหลายวัดปฏิเสธการเผาศพผู้ป่วยโควิด-19 นั้น ทางนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินการประสาน สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และขอความร่วมมือวัดทุกวัด ทั่วประเทศ อย่าปฏิเสธการประกอบพิธีฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 แต่ขอให้ใช้ความระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ ในการดำเนินการฌาปนกิจศพ โดยให้ประสานกับสาธารณสุขพื้นที่ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดและถูกวิธี และต้องสร้างความเข้าใจกับญาติ เกี่ยวกับการประกอบพิธีฌาปนกิจนั้นต้องกระทำทันที ไม่ให้มีการจัดสวดอภิธรรมศพเป็นระยะเวลานาน
   

นายธนกร กล่าวว่า ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งว่า มีวัดหลายแห่งทั่วประเทศให้ความร่วมมือรับศพผู้ป่วยโควิด-19แต่เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ต้องสวมใส่ชุดป้องกันการติดเชื้อ หรือชุด PPE การบรรจุศพลงใส่โลง ต้องมีการบรรจุใส่ซิปล็อก พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ  นอกจากนั้นขอให้ญาติผู้เสียชีวิตเข้าใจถึงความจำเป็นในการประกอบพิธีฌาปนกิจศพผู้ป่วยโควิด-19 โดยต้องกระทำการเผาทันทีภายหลังเสียชีวิตไม่เกิน 1 วัน และผู้ร่วมพิธีฌาปนกิจ ให้มีเฉพาะญาติพี่น้องที่ใกล้ชิด เท่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนใกล้เคียง อย่างไรก็ตามหากติดขัดปัญหาอะไรขอให้ประสานไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ล่าสุดในรายของนส.แสงเงิน ธนรุ่งวิทย์ ซึ่งเสียชีวิตจากโควิด-19 ที่จังหวัดฉะเชิงเทราไม่มีวัดรับเผาศพนั้น ตนได้ประสานงานไปทางสำนักพุทธฯ โดยมีวัดรับเผาศพเรียบร้อยแล้วที่วัดอุดมมงคล. หมู่ 4 ตำบลท่าไข่ อำเภอเมือง