นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า  จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา( โควิด-19 ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานบริการต่างๆ  รัฐบาลจึงเน้นมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานบริการ สถานประกอบการ ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน  เป็นต้นมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1) กรณีพบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการแห่งใดแห่งหนึ่ง  ให้ปิดสถานประกอบการนั้น ๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 

(2) กรณีพบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการหลายแห่งให้พื้นที่ใกล้เคียงกัน ให้ปิดสถานประกอบการในพื้นที่นั้น ๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 

(3) กรณีมีการแพร่ระบาดในสถานประกอบการหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดใด ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. พิจารณาปิดสถานประกอบการในพื้นที่ทั้งจังหวัด/กทม. เป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์

 

 

ในกรณีตรวจพบผู้ติดเชื้อในร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ในสถานประกอบการใด  ให้ปิดสถานที่นั้น ๆ เพื่อจัดระเบียบและระบบป้องกันโรคโควิด-19 อย่างน้อย 2 สัปดาห์ หรือหากพบว่ามีการแพร่ระบาดของโรค ในร้านอาหารหรือเครื่องดื่มหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดใด ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. พิจารณาเพิ่มการปิดร้านอาหารที่มีความเสี่ยง ได้แก่ สถานประกอบการที่เป็นห้องแอร์  สถานประกอบการที่ไม่ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เช่นกัน

 

รัฐเอาจริงสั่งปิดสถานบันเทิงต้นตอโควิด-19  ระบาด

รัฐเอาจริงสั่งปิดสถานบันเทิงต้นตอโควิด-19  ระบาด

รัฐเอาจริงสั่งปิดสถานบันเทิงต้นตอโควิด-19  ระบาด

ขอขอบคุณภาพจาก https://pixabay.com/th/photos