นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า  สิ่งที่รัฐขอความร่วมมือจากประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ( โควิด-19 ) โดยขอให้กิจกรรมที่จะจัดขึ้น ต้องสอดคล้องกับแนวทางมาตรการเทศกาลสงกรานต์ 2564 ของ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019   ( ศบค. )  ที่วางมาตรการเอาไว้ 

 

ประกอบด้วย - เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น - สวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย ตลอดเวลา  -  ล้างมือบ่อย ๆ  – ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจหาเชื้อโควิด -19 (เฉพาะกรณี)  ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน"ไทยชนะ"  ขณะเดียวกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19  ควรงดกิจกรรม ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากและมีการสัมผัสกันใกล้ชิด 

 

ส่วนการจัดพิธีรดน้ำดำหัว หลีกเลี่ยงการจัดในที่คับแคบหรือห้องปรับอากาศ  จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมตามขนาดของสถานที่ 1 คน ต่อ 1 ตารางเมตร เรียงแถวเข้ารดน้ำ  เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และสวมหน้ากากอนามัย , การจัดงานสงกรานต์ จัดในพื้นที่โล่งแจ้ง จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมตามขนาดของสถานที่ 1 คน ต่อ 1 ตารางเมตร  หลีกเลี่ยงการจัดเลี้ยงและสังสรรค์ ในกลุ่มที่มาจากหลากหลายพื้นที่

รัฐขอประชาชนเคร่งระยะห่าง สกัดโควิด-19

รัฐขอประชาชนเคร่งระยะห่าง สกัดโควิด-19