กลุ่ม ‘Re-Solution ถึงเวลาแก้รัฐธรรมนูญใหม่’ ทำกิจกรรมที่ใช้ชื่อว่า ‘ขอคนละชื่อ รื้อระบอบประยุทธ์’ ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้จัดให้ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมร่วมกันเข้าชื่อ เพื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อสภา  และรื้อระบอบประยุทธ์ เปิดทางสู่ประชาธิปไตย

นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า เปิดเผย ว่า การจัดงานครั้งนี้มุ่งหวังเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา ซึ่งเป็นที่พูดกันในสภาฯขณะนี้เป็นการแก้ในประเด็นเล็ก ในการแก้เพียงระบบเลือกตั้ง ที่เอื้อประโยชน์แก่นักการเมือง รวมถึงการแก้ไขมาตรา 144 ที่ ส.ส.อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับงบประมาณ จึงต้ิงทำให้มีการเข้าเสนอชื่อรายมาตรา เพื่อแก้ไขประเด็นใหญ่ๆ

ส่วนข้อเสนอล้มอำนาจ สว.จะทำได้หรือไม่เพราะในการแก้ครั้งนี้ก็ต้องอาศัยอำนาจ สว.ในการเห็นชอบ นายปิยบุตร ระบุว่า การยื่นร่างแก้ รัฐธรรมนูญครั้งที่แล้วของ ilaw กว่าแสนรายชื่อ จะเห็นได้ว่า สว.ไม่แย่แส จนมีคนพูดว่าล่ารายชื่อไปก็ถูกตีตก แต่ครั้งนี้แตกต่างจากเดิม เพราะจะรณรงค์ให้ได้รายชื่อมากกว่าเดิม ให้ได้หลายแสนชื่อ ไปจนถึงหลักล้าน และประเด็นตรงไปที่มีการกดดัน สว.และตั้งเป้าในการล่ารายชื่อไว้ 6 เดือน

ขณะที่ข้อเสนอ 4 ข้อ ที่ไม่แตะหมวด 1 หมวด 2 จะถือเป็นการลดเพดานในการเคลื่อนไหวหรือไม่ นายปิยบุตร ย้ำว่า ที่ไม่แตะ ไม่ได้หมายความว่าไม่สนใจ แต่ต้องการพุ่งเป้าไปที่ 4 ประเด็นหลักที่เป็นกลไก สืบทอดอำนาจ คสช. 

ส่วนหมวด 1 หมวด 2 นั้น ตนเห็นว่าในหมวด 2 ก็มีหลายเรื่องที่จำเป็นต้องแก้ไข ดังนั้น จะรณรงค์ให้แนวคิดทางวิชาต่อไป

ด้านนายพริษฐ์ วัชรสินธุ แกนนำกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้า ย้ำว่า 4 ประเด็นหลักในการเคลื่อนไหวร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อล้มอำนาจ สว. ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสืบทอดอำนาจ จึงจำเป็นต้องปรับให้เป็นสภาเดี่ยว /ปฏิรูปอำนาจศาลรัฐธรรมนูญและที่มาขององค์กรอิสระ เพื่อให้ยึดโยงประชาชน วางขอบเขตอำนาจให้ชัดเจน  /ยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศ ที่อาจจะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือเล่นงานนักการเมืองฝ่ายตรงข้าม /และล้างอำนาจรัฐประหาร ยกเลิก ม.279 ในการนิรโทษกรรมคำสั่ง คสช. ที่เป็นการรับรองคำสั่ง คสช.ให้ถูกต้องทั้งหมด 

และภายในงาน  อาจารย์ประจักษ์ ก้องกีรติ ได้พูดในหัวข้อ ทหารทุนวงจรอุบาทว์การเมืองไทย /สฤณี อาชวานันทกุล พูดในหัวข้อ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป ปลดโซ่ตรวนอนาคตประเทศ /นายพริษฐ์ วัชรสินธุ พูดในหัวข้อ ล้มวุฒิสภา เดินหน้าสภาเดี่ยว และ นายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนนำคณะก้าวหน้า พูดในหัวข้อ ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ ล้างมรดกรัฐประหาร หยุดวงจรอุบาทว์ขวางการเมืองไทย