29 มี.ค.2564 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยว่า  ตามที่ ป.ป.ช. ใช้มาตรฐานทางจริยธรรม ชี้มูลนักการเมืองรายหนึ่ง และศาลฎีกาได้มีคำสั่งให้นักการเมืองรายดังกล่าวหยุดปฏิบัติหน้าที่นั้น    ตนจึงนึกถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล กรณี เมื่อวันที่ 19 ก.พ. ซึ่งมีการกล่าวหา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ว่า รับเหล็กไหลเกิน 3,000 บาท แม้พล.อ.ประวิตร จะชี้แจงว่า "สิ่งที่ท่านพูดมาทั้งหมดไม่เป็นไม่จริง" ก็ตาม

 


นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า การอภิปรายดังกล่าวมีการนำภาพการจัดงานวันเกิดพล.อ.ประวิตร  ปีที่ 75 ปี มาประกอบด้วย เมื่อพิจารณาจากคลิปคำอภิปรายที่มีเผยแพร่ในยูทูป พร้อมหลักฐานจากสื่อต่างๆ ประกอบกับมาตรฐานทางจริยธรรมแล้ว จึงมีประเด็นที่ควรส่งหนังสือให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบกรณีตามคำอภิปรายในประเด็นจริยธรรมด้วย โดยเฉพาะมาตรฐานทางจริยธรรม ข้อ 10 ที่บัญญัติว่า "ต้องไม่รับของขวัญของกำนัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เว้นแต่เป็นการรับจากการให้โดยธรรมจรรยา และการรับที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับให้รับได้"


นายเรืองไกร กล่าวเพิ่มว่า เนื่องจากคลิปการอภิปรายดังกล่าว มีการกล่าวหาว่า พล.อ.ประวิตร  รับทรัพย์สินมูลค่าเกิน 3,000 บาท เป็นเหล็กไหล ดังนั้น จึงมีประเด็นที่ต้องตรวจสอบตามมาตรฐานทางจริยธรรม ข้อ 10 ตามมา นายเรืองไกร สรุปว่า เช้าวันนี้ ตนจึงส่งหนังสือทาง EMS ขอให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบว่า ตามประเด็นที่มีการอภิปรายนั้น บิ๊กป้อมมีการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม ข้อ 10 หรือไม่