24 ก.พ.64 นายประมวล เอมเปีย อดีต ส.ส. ชลบุรี และหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน กล่าวถึงกรณี ส.ส. ลงมติไม่เป็นไปตามมติพรรคในการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า ส.ส.ประชาชนเป็นผู้เลือกให้ไปทำหน้าที่แทนประชาชน ถ้าเป็นฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้เข้าไปเป็นฝ่ายบริหาร จะต้องตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารแทนประชาชน หากฝ่ายนิติบัญญัติเห็นว่ารัฐมนตรีหรือนายก ทำงานมีอะไรแอบแฝงส่อไปในทางที่จะทุจริตหรือทุจริต เงินงบประมาณหรือการโยกย้ายข้าราชการหรือทำหน้าที่บกพร่องในการดูแลสารทุกย์สุกดิบของพี่น้องประชาชน จะต้องถูกตรวจสอบจากฝ่ายส.ส.ในสภา ถ้าชี้แจ้งไม่เคลียร์ ฝ่ายส.ส.เขาก็มีเอกสิทธิ์ที่จะไม่โหวตให้หรืองดออกเสียง ถึงแม้จะเป็นพรรคเดียวกันก็ตาม 

“อย่าเอาระเบียบพรรคมาบีบลูกพรรค มันไม่ถูกต้องตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญและความรู้สึกของประชาชน กรรมการพรรคและส.ส.ในพรรค ควรจะมีจิตสำนึกของคำว่าผู้แทนและกินค่าตอบแทนต่างๆโดยภาษีของประชาชนที่เสียให้รัฐ ถ้าพรรคใดที่มีปัญหาเหล่านี้ผมขอให้ประชาชนคนไทยทั่วปนะเทศลงโทษ โดยไม่ลงคะแนนให้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือถ้ามีการเลือกตั้งซ่อมส.ส. ก็ขอให้อย่าลงคะแนนให้กับพรรคที่มีปัญหา ทรยศประชาชน ลงโทษสั่งสอนซะให้สูญพันธ์ไปเลย”

นายประมวลกล่าวว่า การที่พรรคการเมืองตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนและมีมาตรการลงโทษสส. ไม่ว่าจะไม่ให้เป็นกรรมาธิการ ไม่ให้ร่วมกิจกรรมพรรคหรือไม่ให้ลงสมัครสส. ครั้งหน้าในนามพรรคก็ตาม ถือเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง เพราะรัฐธรรมนูญให้เอกสิทธิ์ ทั้งนี้รัฐธรรมนูญต้องใหญ่กว่ามติหรือระเบียบของพรรค


“สมัยผมเป็นส.ส.พรรค ปชป.ก็เคยโหวตสวนมติพรรคมาแล้ว ในกรณีให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลับไปดำรงตำแหน่งจนอายุครบ60ปีจึงเกษียณ ตนไม่เห็นด้วย ชาวบ้านก็ไม่เห็นด้วย เลยโหวตสวนมติพรรค” นายประมวลกล่าว.