เมื่อวันที่ 22 ก.พ.2564 นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการพรรคพลังประชารัฐว่า หลังจากที่มีสมาชิกพรรค 7 ราย มีการดำเนินการบางประการที่อาจจะเข้าข่ายที่จะไม่ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อพรรค ตามข้อบังคับรวมถึงเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนไม่ดำเนินการตามมาตรฐานจริยธรรมในบางข้อของพรรค ซึ่งกรณีนี้พรรคเห็นว่าเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อความยุติธรรมและความชัดเจนจึงให้ตั้งคณะกรรมการหนึ่งชุดโดยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสมาชิกพรรคไม่ปฏิบัติหน้าที่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
เผยโฉม 4 งูเห่าก้าวไกล แหกมติหนุน"อนุทิน"-เปิด 3 ส.ส. ลูกพรรค ปชป.งดออกเสียง"จุรินทร์"ทำคะแนนหด

นายไพบูลย์ ยังระบุอีกว่า คณะกรรมการชุดนี้จะดำเนินการเรียกสมาชิกพรรคทั้ง 7 รายมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจะดำเนินการภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ / ข้อบังคับสภาผู้แทนราษฎร และข้อบังคับของพรรคอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการชุดนี้ มีนายไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นประธาน ส่วนกรรมการจะมีนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ นายชัยวุฒิ ธนาคมนุสรณ์ นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ นายสมศักดิ์ คุณเงิน และนางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ โดยมีกรอบเวลาในการพิจารณา 15 วัน เมื่อได้ข้อสรุปก็จะเสนอให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาต่อไป
 

ส่วนจะมีบทลงโทษในสถานะสมาชิกพรรคหรือไม่นั้น รอหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ระบุว่า คงไม่มีบทลงโทษ แต่ต้องอยู่ร่วมกันตามข้อบังคับของพรรค หากปฏิบัติตามก็จะได้สิทธิต่าง ๆ ตามที่ข้อบังคับของพรรคกำหนดไว้ ซึ่งต้องรอให้คณะกรรมการพิจารณาก่อน แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม การเป็นสมาชิกพรรคทั้งหมดจะต้องมีความร่วมมือกันในกิจกรรมของพรรค โดยมีจิตสำนึกในอุดมคติของพรรคพลังประชารัฐนในฐานะเป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน