22 ก.พ.2564 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยว่า เช้าวันนี้ตนได้ส่งจดหมาย EMS ขอให้ นายกฯประยุทธ์ ตรวจสอบ facebook ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (FB PMOC) ที่ออกมาโพสต์โต้แย้งการอภิปรายของ ส.ส.อมรัตน์ว่า การอยู่บ้านฟรี ได้ค่าไฟค่าน้ำฟรีไม่ต้องเสียภาษี นั้น

 


นายเรืองไกรกล่าวว่า FB PMOC อาจเข้าใจและตีความประมวลรัษฎากรคลาดเคลื่อน โดยเฉพาะการอยู่บ้านพักทหารฟรี ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี ตามกฎกระทรวงที่ 136 


นายเรืองไกร อธิบายว่า กฎกระทรวง 136 ออกมายกเว้นค่าเช่าตามมาตรา 40 โดยมีเจตนายกเว้นการอยู่บ้านฟรีที่ทางราชการต้นสังกัดจ่ายค่าเช่าให้ หรือการอยู่บ้านพักของทางราชการต้นสังกัดที่ให้อยู่ฟรีโดยไม่เสียค่าเช่า เท่านั้น


กฎกระทรวง 136 จึงไม่ได้หมายถึง การอยู่บ้านพักของกองทัพบก ซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการที่นายกฯ สังกัด ดังนั้น FB PMOC  จึงไม่อาจนำกฎกระทรวงที่ 136 มากล่าวอ้างเพื่อช่วยให้นายกฯพ้นข้อกล่าวหาของ ส.ส.อมรัตน์ได้


นายเรืองไกร  กล่าวว่า เรื่องค่าไฟค่าน้ำ ที่ FB PMOC ไปอ้างคำพิพากษาฎีกา 21/2536 ว่าเป็นข้อเท็จจริงคนละตัว นั้น ก็เป็นการโต้แย้งไม่ตรงประเด็น เนื่องจาก ส.ส. อมรัตน์ อภิปรายถึงฎีกาดังกล่าวที่วินิจฉัยข้อกฎหมายตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 ว่า ค่าไฟค่าน้ำแยกต่างหากจากค่าเช่า 


นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ที่หมายความถึงค่าเช่านั้น ยังให้หมายความรวมถึง ประโยชน์ใด ๆ เช่น ค่าไฟค่าน้ำด้วย


นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า ในหนังสือที่ส่งถึงนายกฯ จึงเป็นเรื่องอธิบายการตีความกฎหมายตามประมวลรัษฎากรและกฎกระทรวง เพื่อให้นายกฯเห็นว่า FB PMOC เข้าใจคลาดเคลื่อน และจะทำให้นายกฯ มีปัญหาเรื่องการไม่เสียภาษีตามมา 


เรื่องนี้ ตนจึงขอแนะนำให้นายกฯรีบนำค่าไฟค่าน้ำไปเสียภาษี รวมทั้งนำมูลค่าที่ได้อยู่บ้านพักทหารฟรีไปประเมินเพื่อเสียภาษีด้วย และแนะนำให้หาคนที่รู้เรื่องบัญชีและภาษีอากรมาอยู่ข้างกาย


นายเรืองไกร กล่าวอีกว่า ประโยชน์ใดๆ ตามประมวลรัษฎากร เช่นค่าไฟ ค่าน้ำ จึงถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องนำไปเสียภาษีตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา ดังกล่าวด้วย


นายเรืองไกร กล่าวเพิ่มเติมว่า บ้านพักที่อยู่ฟรีดังกล่าวยังพบข้อมูลค่ากำจัดปลวกจากเงินงบประมาณปี 2561 อีกจำนวน 172,056 บาท เงินจำนวนนี้จึงถือเป็นประโยชน์ใดๆ ที่ต้องนำไปเสียภาษี อีกด้วย

 

นายเรืองไกร สรุปทิ้งท้ายว่า เรื่องการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 50(9) ดังนั้น จึงขอให้นายกฯเสียภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง  อย่าไปเชื่อ FB PMOC หรือคนรอบข้างที่อยากเอาใจนายแต่ไม่ฉลาดเรื่องภาษี เพราะคนเป็นนายกฯ ถ้าหนีภาษี ก็อาจติดคุกได้