20 ก.พ.64    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคะแนนเสียงของ นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้คะแนนเสียงไว้วางใจ 258 ต่อ 215 งดออกเสียง 8 เสียง ซึ่งน้อยที่สุดสำหรับรัฐมนตรีที่ถูกยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

โดยพบว่า มี ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลที่ลงมติ "ไม่ไว้วางใจ"นายณัฏฐพล ประกอบด้วย นายดำรงค์ พิเดช ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย พล.ต.ทรงกลด ทิพย์รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังชาติไทย 

นอกจากนี้ รวมถึงมี ส.ส. ที่งดออกเสียง 8 เสียง คือ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร(โดยธรรมเนียมปฏิบัติและมารยาทต้องงดออกเสียง) นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ 
ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ นายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี พรรคประชาธิปัตย์ นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังไทยรักไทย น.ส.ศิลัมพา เลิศ
นุวัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลเมืองไทย นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ นายยรรยงก์ ถนอมพิชัยธำรง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศ
ไทย ซึ่งพรรคเหล่านี้เป็นพรรคร่วมรัฐบาล และนายณัฎฐพล ที่ลงคะแนนงดออกเสียงตัวเอง 

ขณะที่ส.ส.พรรคเพื่อไทย จำนวน 3 คน ได้แก่ น.ส.พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี นายวันนิวัติ สมบูรณ์ ส.ส.ขอนแก่น นายศักดา คงเพชร ส.ส.ร้อยเอ็ด ไม่ปรากฏการลงคะแนน