16 ก.พ.64 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ขึ้นชี้แจง หลังถูกกล่าวพาดพิงกรณีที่ระบุว่านายกรัฐมนตรี โทรศัพท์สั่งการให้ช่วยบ่อนการพนัน นายสมศักดิ์ชี้แจงว่า นายกรัฐมนตรีไม่เคยสั่งการทางโทรศัพท์ เกี่ยวกับเรื่องบ่อนการพนันใด ๆ ทั้งสิ้น มีเพียงข้อสั่งการให้แก้ปัญหายาเสพติด และในการทำงานของนายกรัฐมนตรีไม่ได้ใช้โทรศัพท์สั่งการตามที่เป็นข่าวตามที่กล่าวอ้าง

จากนั้นนายสุรพันธ์ อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทย ขึ้นประท้วงรัฐมนตรีที่ตอบ โดยมองว่า หลายท่านไม่ได้ถูกพาดพิง จึงมองว่านายกรัฐมนตรีด้อยประสิทธิภาพที่ให้รัฐมนตรีคนอื่น ๆ ชี้แจงแทน

นายสมศักดิ์ จึงชี้แจงต่อในประเด็นที่นายกรัฐมนตรีสั่งการเกี่ยวกับเรื่องงานยาเสพติดให้คิดใหม่ ทำใหม่ ที่นายกรัฐมนตรีมีนโยบายว่าให้ตัดตอนขบวนการค้ายาเสพติดโดยมีเป้าหมายสามารถยึดทรัพย์ได้ปีละ 6 พันล้านบาท