16 ก.พ.64 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ลุกขึ้นหารือถ้อยคำในญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจที่มีถ้อยคำเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการเมืองทันที

ด้าน นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ชี้แจงถึงกรณีสั่งบรรจุญัตติ ว่า ตนเป็นคนหยิบยกเรื่องขึ้นมาหารือในที่ประชุมร่วมกันกับทุกฝ่ายว่า เนื้อหาในญัตตินี้มีประเด็นอะไรที่ข้อข้องใจหรือไม่ ซึ่งประเด็นอื่นไม่มีปัญหา แต่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ เราได้ยึดรัฐธรรมนูญ มาตรา 6 โดยได้ดูว่า มีข้อความใดล่วงละเมิดสถาบันฯหรือไม่ คำตอบก็คือ เห็นร่วมกันว่าไม่มี แต่เป็นการกล่าวหารัฐบาลที่รุนแรงเกี่ยวกับสถาบันฯ จึงบอกในที่ประชุมในทัศนะของตน อยากขอให้ปรับปรุงข้อความนี้ด้วยความปรารถนาดีทั้งสองฝ่ายว่า หากข้อความนี้ปรากฎ รัฐบาลคงไม่อยู่เฉย เพราะต้องชี้แจง และผู้กล่าวหาอาจตกอยู่ในฐานะผู้ถูกกล่าวหาได้ จึงไม่ต้องการให้ทั้งสองฝ่ายเป็นจำเลยของประชาชน แต่ในที่สุดไม่แก้ไข ตนก็บรรจุ เพราะญัตติไม่ผิดข้อบังคับฯ

“เมื่อยืนยันญัตติผมก็ต้องบรรจุอยู่แล้ว ญัตตินี้ถูกต้องตามข้อบังคับทุกอย่าง ดุลยพินิจของประธานถึงที่สุด เรื่องญัตติแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรก เราเคยมีญัตติเนื้อหาทำนองนี้มาแล้ว ในสมัยที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นผู้นำฝ่ายค้าน ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนายกฯสมัคร สุนทรเวช  จึงไม่ใช่เรื่องใหม่ เคยมีมาแล้ว เพียงแต่ถ้อยคำต้องไม่ละเมิด เรื่องนี้ผมบรรจุผมต้องรับผิดชอบ ถ้าวันข้างหน้าบังเอิญ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ผมก็ต้องรับผิดชอบ” นายชวน กล่าว