เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2564 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาเปิดการเรียนการสอนหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่กำหนดเดิมจะเปิดเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ ว่า ในวันที่ 27 มกราคมนี้ จะมีการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ซึ่งคาดว่าจะได้ความชัดเจนในเรื่องการเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียน ว่า จะเปิดในพื้นที่ไหนและรูปแบบใด 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ศธ.ย้ำ 'เปิด-ปิด'ภาคเรียน ยึดตามกรอบเวลาเดิม เล็งนำผลการเรียนกลางเทอมมาใช้เลื่อนชั้นหรือจบการศึกษา

ทั้งนี้เบื้องต้นคาดว่าจังหวัดสมุทรสาคร จะยังคงไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนอย่างแน่นอน ส่วนอีก 4 จังหวัดในพื้นที่เฝ้าระวัง คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และ สมุทรปราการ อาจได้รับการพิจารณาให้มีการเปิดทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้แต่ต้องมีการควบคุมจำนวนนักเรียนที่เรียนต่อห้องเรียน หากมีจำนวนนักเรียนที่เกินมาตรการที่กำหนดต้องมีการสลับวันให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน ขณะที่ในส่วนจังหวัดที่เหลือคาดว่าจะได้รับการพิจารณาให้เปิดเรียนที่สถานศึกษาทั้งหมด 

สวยสมาร์ท ฉลาดช้อป  ช้อปเลย...