คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีมติกำหนดวันเลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศแล้วโดยกำหนดวันเลือกตั้ง อาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ทั้งนี้จะมีการเปิดวันรับสมัคร 8 -12 กุมภาพันธ์ 2564 

สำหรับ การเลือกตั้งเทศบาล ที่จะมีขึ้น มีเทศบาลทั้งหมดประมาณ 2,472 แห่ง แบ่งเป็น

-เทศบาลนคร 30 แห่ง
-เทศบาลเมือง 195 แห่ง 
-เทศบาลตำบล 2,247 แห่ง

  กกต. เคาะแล้วเลือกตั้งนายกเทศมนตรี-สมาชิกเทศบาล 28 มี.ค. 64