เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณารับรองผลการเลือกตั้ง สมาชิก และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตามที่สำนักงาน กกต.เสนอเพิ่มอีก 11 จังหวัดและมีมติประกาศรับรองผลในส่วนของนายกอบจ.เพิ่ม 4 จังหวัด ประกอบด้วย จ.นครสวรรค์ นาย .ต.อ. สมศักดิ์ จันทะพิงค์  จ.นครนายก  นาย จักรพันธ์ จินตนาพากานนท์  จ. กำแพงเพชร  นายสุนทร รัตนากร และ จ. ศรีสะเกษ นายวิชิต ไตรสรณกุล  ส่วนอีก 6 จังหวัด คือ เชียงราย  นครศรีธรรมราช พังงา ประจวบคีรีขันธ์  กาฬสินธุ์  เชียงใหม่ นครพนม มีเรื่องร้องเรียน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
กกต.เผย กำลังตรวจสอบ "คณะก้าวหน้า" เลือกตั้ง อบจ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้กกต.ได้มีการพิจารณาเรื่องการรับรองผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกอบจ.ไปแล้ว 57 จังหวัด รวมจนถึงขณะนี้กกต.พิจารณาไปแล้ว 68 จังหวัด   และคาดว่าส่วนที่เหลืออีก 8 จังหวัด จะมีการพิจารณาในการประชุมกกต.วันพรุ่งนี้  ( 14 ม.ค.) ก่อนที่กกต.จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งตามที่มาตรา 17 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กำหนดไว้ว่า หากตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมให้กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 30 วัน ส่วนจังหวัดที่กกต.แขวนเอาไว้ คือยังไม่พิจารณาเพราะมีเรื่องร้องเรียน   กกต.ยังมีอำนาจในการพิจารณาอีก 30 วัน ซึ่งก็จะครบกรอบเวลาดังกล่าวในวันที่ 19 ก.พ.

สำหรับการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบไปเมื่อวันที่ 12 ม.ค.นั้น ที่ประชุมได้รับทราบ แต่ยังไม่มีการหารือเนื่องจากยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากครม.   ซึ่งคาดว่า กกต.จะพิจารณาเรื่องการประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งเทศบาล เลือกตั้งเทศบาล การกำหนดวันรับสมัคร และวันเลือกตั้ง ในช่วงปลายเดือน ม.ค. นี้ ก่อนที่กกต.จะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งในช่วงต้นเดือนก.พ. ทั้งนี้การที่กกต.จะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งเทศบาลได้ จะต้องดำเนินการในเรื่องของการแบ่งเขต คำนวณค่าใช้จ่าย และคำสั่งแต่งตั้งกรรมการประจำท้องถิ่นเสร็จสิ้นก่อน ตามระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 กำหนด ซึ่งขณะนี้ในส่วนของการแบ่งเขตยังไม่แล้วเสร็จจำนวน 4 แห่ง  ใน 2 จังหวัด คือระนอง และประจวบคีรีขันธ์ อย่างไรก็ตามการเลือกตั้งเทศบาลไม่น่าจะมีปัญหา เพราะจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีไม่มากเหมือนการเลือก อบจ. โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งเทศบาลมีเพียง 1 ใน 3 ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอบจ.