นายเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์   ส.ว. และศิลปินแห่งชาติ  โพสต์แจงเหตุผลที่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับไอลอว์ ว่า  
เหตุผลที่ผมรับร่าง รธน. ฉบับไอลอว์
๑. เพื่อเปิดโอกาสให้ร่างฉบับนี้ได้เข้าสู่กระบวนการขั้นตอนของรัฐสภา ในวาระแรกซึ่งไม่ใช่วาระตัดสินชี้ขาด
๒. เพื่อให้เกียรติกับร่าง รธน. ฉบับภาคประชาชนที่เข้าสู่สภาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ แม้จะไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาทั้งหมด แต่ไม่ปฏิเสธที่จะรับร่างฉบับนี้
๓. เพื่อยืนยันดังได้เคยกล่าวไว้ก่อนหน้า นอกจากจุดยืนเรื่องรับหลักการแล้ว ยังเพื่อยืนยันว่าสภาแห่งนี้เป็นเวที่ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมอย่างชอบธรรม
 

โปรลาซาด้า