19 พ.ย. 63 นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุ แผนการ 3 ขั้น ของนักล่าอาณานิคม  โดยระบุว่า 

แผนการ 3 ขั้นของนักล่าอาณานิคมในการ ยึดครองประเทศไทย*****
1 ทำให้ประเทศไทยเป็นรัฐล้มเหลว ทั้งในทางการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และการต่างประเทศ จนประชาชนไม่มีความหวังในการบริหารของรัฐบาลอีกต่อไป
2 นักล่าอาณานิคมจะออกมาตรการหรือข้อกำหนดต่างๆให้รัฐบาลปฏิบัติ****
ขัดขวางไม่ให้คบหามิตรประเทศ และทำให้รัฐบาลเหมือนลูกไก่อยู่ในกำมือ!!!!
3 ยกระดับความรุนแรงของความขัดแย้งและสร้างสงครามกลางเมือง**** 
จากนั้นก็ตั้งคณะกรรมการนานาชาติเพื่อฟื้นฟูความสงบเรียบร้อย ซึ่งจะมีฝูงนักล่าจำนวน 17 ประเทศ หรือสำหรับประเทศไทยอาจจะเริ่มต้นเพียง 5 ประเทศเป็นตัวขับเคลื่อนก็ได้****  
จากนั้นก็ตั้งรัฐบาลหุ่นขึ้นทำการปกครองบ้านเมือง โดยล้มล้างสถาบันต่างๆ*****
และเมื่อนั้นสาธารณรัฐไทยก็อาจถูกจัดตั้งขึ้น โดยน้ำมือของนักล่าอาณานิคม***
พี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศจึงต้องรู้เท่าทัน 
และต้องรีบประสานสามัคคีพลังประชาชนทั่วประเทศ และกระชับความร่วมมือกับมิตรประเทศในการกอบกู้สถานการณ์ในขั้นที่สุดด้วย*****
มันไม่ใช่ปัญหาแค่ระดับทักษิณหรือธนาธร****  
สองคนนี้เป็นได้อย่างมากก็คือผู้นำหุ่นในระยะเริ่มแรกหรืออาจจะไม่ได้เป็นอะไรเลยก็ได้!!!!
ไอ้โม่งที่จะก้าวขึ้นมาอาจจะยืนแสยะยิ้มอยู่แล้วก็ได้!!!!
แต่ทว่าแผ่นดินนี้ศักดิ์สิทธิ์ พระสยามเทวาธิราชมีจริง พระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ยังรุ่งเรืองสว่างไสว*****
แผนอุบาทว์นี้ไม่มีวันสำเร็จครับ*****
#คณะกรรมการแนวร่วมประชาราชต่อต้าน สงครามพันทาง