17 พ.ย. 63 นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า รายงานของกรรมาธิการฯมีประเด็นหลัก 2 ประเด็น คือ ร่างที่เสนอเข้ามาชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และต้องทำประชามติก่อนหรือไม่  ซึ่งเป็นคำถามที่เกิดจากการประชุมรัฐสภาครั้งที่ผ่านมา และกรรมาธิการฯต้องชี้แจง คาดว่าใช้เวลาไม่มากนัก

แต่ที่น่าเป็นห่วง คือร่างของไอลอว์ ซึ่งผู้เสนอกฎหมายต้องตอบคำถาม 5 ประการ คือ

1. ร่างของไอลอว์ไม่มีบทบัญญัติห้ามแก้ไขหมวด 1 และ 2 ซึ่งต้องชี้แจงว่า มีเจตนาอย่างไร

2. การเสนอร่างของไอลอว์ที่เกี่ยวกับ ส.ส.ร. และแยกประเด็นไปถึง 10 ประเด็น จะทำให้เกิดความซ้ำซ้อนกันหรือไม่

3. เรื่องการดำเนินการยกเลิกการสรรหาองค์กรอิสระต่างๆ มองว่า ยังไม่ได้เสนอรูปแบบที่ดีกว่า แล้วจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่นำไปสู่การยกเลิกองค์กรอิสระ

4. มีข้อห่วงใยในข้อบังคับข้อ 124 มีบทบัญญัติชัดเจนว่า การแก้ไขเพิ่มเติมวาระที่ 2 ว่า หากรับหลักการมาแล้วจะไม่สามารถแก้ไขให้ขัดกับขั้นรับหลักการได้ ซึ่งผู้เสนอร่างต้องตอบให้ได้ถึงหลักการนี้

5. ร่างของไอลอว์ มีบางส่วนเข้าเงื่อนไขมาตรา 256 วงเล็บ 8 ที่อาจจะมีความซ้ำซ้อนกันเรื่องการทำประชามติ