26 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติแจ้งความดำเนินคดีอาญา นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พร้อมอดีตกรรมการบริหารพรรค ทั้ง15 คน จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพรรค เนื่องจากกระทำผิดมาตรา 66 ประกอบมาตรา 72 ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง กรณีกู้ยืมเงิน 191.2 ล้านบาท จากนายธนาธร เพื่อดำเนินกิจกรรมทางการเมือง

สำหรับการดำเนินคดีกับนายธนาธร จะเป็นความผิดฐานบริจาคเงินเกิน 10 ล้านบาท ตามมาตรา 66 วรรคหนึ่ง ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งมีโทษตามมาตรา 124 โดยจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำและปรับ พร้อมเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี

ส่วนอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ จะถูกดำเนินคดีตามมาตรา 66 วรรคสอง และมาตรา 72 ประกอบมาตรา 137 รับเงินบริจาค ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล โดยมีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาทต่อปี และรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อันรู้ หรือ ควรจะรู้ว่าได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีโทษตามมาตรา 125 และ 126 จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท

ส่วนการกู้เงิน 191.2 ล้านบาท ตามมาตรา 125 กำหนดว่า ให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ส่วนที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในมาตรา 66 ตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองนั้น คาดว่า กกต.ยังไม่ได้ข้อยุติส่วนนี้ เนื่องจากก่อนหน้ามีความเห็นแตกต่างกัน ระหว่างสำนักงาน กกต. และที่ปรึกษากฎหมาย กกต.

โดยทางฝ่ายสำนักงานเสนอว่า สามารถจะยึดเงินเข้ากองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมืองได้ ทว่า ที่ปรึกษากฎหมาย เห็นว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค ก็ไม่เหลือพรรคการเมืองที่จะให้ กกต. ไปเรียกเงิยมาเป็นกองทุนได้