วันนี้ 18 ตุลาคม 2563 ทางด้านกลุ่มเยาวชนปลดแอกได้ประกาศทางเฟซบุ๊กนัดหมายการชุมนุมในเวลา 16.00 น. ที่จุดชุมนุมหลักคืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และจุดย่อยคือแยกอโศก นอกจากนี้ยังมีการนัดรวมตัวในอีก 19 จังหวัดทั่วทุกภาค ทำให้มีผู้คนมากมายทยอยเดินทางไปตามจุดต่างๆที่ได้ประกาศออกไป ซึ่งแน่นอนว่าที่หลักของการชุมนุมในครั้งนี้ก็คือ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

ซึ่งเวลาประมาณ 20.00 น. ทางด้านกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่บริเวณ แยกอโศกและอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้มีการประกาศ ประกาศยุติการชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ชัยฯเป็นที่เรียบร้อย

ผู้ชุมนุมแยกบางนาเดือด ขว้างปาของ ทำลายป้อมตำรวจ-ห้องควบคุมไฟจราจร

 

แต่ก็กลายเป็นประเด็นอีกเมื่อทางด้านผู้ชุมนุมที่ปักหลักอยู่บริเวณแยกบางนาได้มีการขว้างปาป้อมควบคุมสัญญาณไฟจราจร บริเวณแยกบางนา ก่อนแยกย้ายกันกลับ

 

ผู้ชุมนุมแยกบางนาเดือด ขว้างปาของ ทำลายป้อมตำรวจ-ห้องควบคุมไฟจราจร

ผู้ชุมนุมแยกบางนาเดือด ขว้างปาของ ทำลายป้อมตำรวจ-ห้องควบคุมไฟจราจร

ผู้ชุมนุมแยกบางนาเดือด ขว้างปาของ ทำลายป้อมตำรวจ-ห้องควบคุมไฟจราจร

ผู้ชุมนุมแยกบางนาเดือด ขว้างปาของ ทำลายป้อมตำรวจ-ห้องควบคุมไฟจราจร