นส.นภาพร เพ็ชร์จินดา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย โพสต์เฟซบุ๊กหลังรัฐบาลประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายเเรงเพื่อควบคุมการชุมนุมของคณะราษฎร2563 ว่า

"การนำกองกำลังทหารเข้าควบคุมอาคารรัฐสภา พร้อมขอให้กมธ. ยุติการประชุมเกี่ยวกับร่างกฎหมายหรือเกี่ยวกับการเมือง ไม่ต่างอะไรจากการรัฐประหารเงียบ หากสภาอันทรงเกียรติยังนิ่ง และ ไม่ยอมรักษาพื้นที่นิติบัญญัติของตัวเองเอาไว้ จากรัฐประหารเงียบ ก็อาจกลายเป็นรัฐประหารจริงได้

อำนาจอธิปไตย มี3ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายตุลาการ คือศาล ,ฝ่ายบริหาร คือคณะรัฐมนตรี , ฝ่ายนิติบัญญัติ คือรัฐสภา  หาก “รัฐสภา” ซึ่งเป็นอำนาจนิติบัญญัติ แต่กลับถูกควบคุมโดยกองกำลังทหาร ประมุขนิติบัญญัติจะว่าอย่างไร  สภาผู้แทนราษฎร จะยอมให้ฝ่ายความมั่นคง สั่งได้จริง ๆหรือ

ขอเรียกร้อง ท่านชวน หลีกภัย ในฐานะประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ และเป็นคนที่เคยกล่าวอมตะวาจาว่า "ผมเชื่อมั่นในระบบรัฐสภา" รีบแสดงจุดยืนเรื่องการใช้เวทีสภาหาทางออกให้กับสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ก่อนที่จะมีความรุนแรงเกิดขึ้น

นอกจากจะไม่ใช้เป็นเวทีหาทางออกจากสถานการณ์วิกฤตประเทศแล้ว ยังยอมให้ทหารเข้าครอบงำอีก ศักดิ์ศรีตัวแทนจากประชาชน หมดไปทันที

วันนี้พรรคเสรีรวมไทย ร่วมลงชื่อขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพื่อหารือในเรื่องศักดิ์ศรีของฝ่ายนิติบัญญัติและ มาตรการของรัฐกับการปราบปรามผู้ชุมนุมที่รุนแรงเกินไป และ การประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน มาตรา 5, 9, 11, 12 เพื่อการใช้เวทีสภาหาทางออกให้กับสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง"น.ส.นภาพรกล่าวในเฟซบุ๊d