เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 16 ตุลาคม 2563  บริเวณแยกราชประสงค์ ซึ่งเป็นจุดที่ม็อบ"คณะราษฏร 63 "เตรียมรวมตัวชุมนุมเป็นวันที่ 2 ในเวลา 17.00 น.แม้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงใน กทม.ไปแล้วก็ตาม ล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประกาศปิดการจราจรแยกราชประสงค์แล้วเมื่อ 14.00 น. ที่ผ่านมา ก่อนที่การชุมชุมของม็อบจะเริ่มขึ้นในช่วงเย็น

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วเอก รอง ผบช.น. กล่าวว่า จะมีการปิดจราจร เวลา 14.00 น. เส้นทางแรก ถนนราชดำริ ตั้งแต่แยกราชดำริ - ประตูน้ำ

เส้นทางที่สอง ถนนเพลินจิต ตั้งแต่แยกชิดลม - ราชประสงค์

เส้นทางที่ 3 ถนนพระราม 1-แยกเฉลิมเผ่า เป็นจุดที่จะปิดการจรจราจร 

ตำรวจชิงพื้นที่'ม็อบ' ประกาศปิดแยกราชประสงค์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศโดยทั่วไปนั้น พบรถตำรวจเตรียมแผงเหล็กกั้นและรั้วลวดหนามมาลงที่ถนนราชดำริ ฝั่งโรงพยาบาลจุฬาฯ

เวลา16.18 น.  มวลชนเริ่มทยอยออกจากราชประสงค์​ ผ่านสกายวอล์ค​ แยกเฉลิมเผ่า​ ตำรวจขอคืนพื้นที่กันประชาชนให้ออกจากสกายวอล์ค​โดยเร็ว​ พร้อมตรึงกำลังเข้มทั้งบนสะพานลอย​ และ​ ถนนอังรีดูนังต์​ ท่ามกลางมวลชนที่ต่างแสดงความไม่พอใจ​ บางส่วนรีบเดินทางออก​ บางส่วนยังยืนกดดันตำรวจ​
ขณะที่"คณะราษฎร" ยืนยันชุมนุมเหมือนเดิมเวลา 17.00 น. แต่เปลี่ยนสถานที่ชุมนุมเป็นแยกปทุมวัน 

ทั้งนี้สืบเนื่องจากได้มี"คำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง/๒๕๖๓ เรื่อง ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม อาคาร หรือสถานที่"

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น
เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยประชาชน และมิให้เกิดความเดือนร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ และข้อ ๔ ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ ประกอบมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อ ๕ แห่งประกาศตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง จึงออกคำสั่งไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ห้ามใช้เส้นทางคมนาคมดังต่อไปนี้ ว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
(๑) ถนนเพลินจิต
จากแยกราชประสงค์ ถึงแยกชิดลม
(๒) ถนนราชดำร
จากแยกประตูน้ำ ถึงแยกราชดำริ
(ต) ถนนพระรามที่ ๑ จากแยกราชประสงค์ ถึงแยกเฉลิมเผ่า
ข้อ ๒ ห้ามใช้หรือเข้าไปในอาครหรือสถานที่ดังต่อไปนี้ ระหว่างเวลา ๑๕ .๐๐ ถึง 0๒,๐๐ นาฬิกา
ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือใช้ในภารกิจของทางราชการ
() สถานีรถไฟฟ้าบีที่เอสราชดำริ และสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสชิดลม
() ทางเชื่อมระหว่างตึกหรือทางเดินระหว่างอาคารสูง (Skwลlk) ตั้งแต่บริเวณรถไฟฟ้า
บีทีเอสสยามถึงบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพลินจิต
(m) ท่าเอประตูน้ำและท่าเรือชิดลม ทั้งสองฝั่ง
ข้อ ๓ มอบหมายให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแล สั่งการ และมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการ รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่เห็นสมควร เพื่อมีให้มีการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ตลาคม พศ. ๒๕๖๓
พลตำรวจเอก
( สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข )
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ/
หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

  ตำรวจชิงพื้นที่'ม็อบ' ประกาศปิดแยกราชประสงค์