ซินแสเข่ง ผ่าดวงวิเคราะห์ ผู้นำ คณะราษฎร และผู้นำ รัฐบาล ว่าใครจะอยู่หรือใครจะไป 14 ตุลาคมนี้   ดวงผู้นำ รัฐบาล พลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา ในดวงชะตานั้น ถึงแม้นจะมีผลกระทบ   ต่อปีเกิด  ก่อให้เกิดปัญหาความวุ่นวาย สร้างความขัดแย้ง แตกแยก สับสนไม่เข้าใจ ที่มีผลกระทบเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ นายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชา  ต้องประคองตัวเองให้ผ่าน  วันนี้ถือว่าเป็นวันที่เสริมดวง  เปรียบเสมือน ดินคู่ฟ้า ฟ้าคู่ฝน  หยินคู่หยาง   มีความสมพงษ์กัน ก่อให้เกิดความมั่นคงเกิดขึ้น

  ซินแสเข่ง  อ.ชนม์ทรรศน์  ฤทัยผ่อง  ผู้อำนวยการ สถาบันโหราศาสตร์  พยากรณ์  แห่งประเทศไทย  วิเคราะห์  ส่วนเพนกวิน หนึ่งในผู้นำคณะราษฎร วัย 22 ปี   ช่วงปีนี้   รอบอายุเข้าเคราะห์   ระวังมีเรื่องขัดแย้ง ทะเลาะเบาะแว้ง   ไม่ได้ดั่งใจที่คาดหวัง มีปัญหาก่อให้เกิดการแตกแยกวุ่นวาย และต้องคดีความ  
   

 ส่วนรุ้ง  ปนัสยา  แกนนำหญิงวัย 22 ปี  ในช่วงระหว่างเดือนตุลานี้   ถือว่าเป็นเดือนที่เบียดเบียน  ให้เดือดเนื้อร้อนใจ  กับเรื่องที่ไท่เป็นเรื่อง  ก่อมห้เกิดคสามวิตกกังวลอึดอัด  ไร้สาระไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราว  ทำให้ไม่ได้ดั่งใจที่คาดหวัง  ระวังจะอยู่ไม่ได้เพราะการกระทำของตนเอง
     

ส่วนทนายอานนท์   นำภา ปีนี้จะไม่ใช่ปีเสริม  ช่วงจังหวะรอบอายุเข้าเคราะห์  ขัดแย้ง  แตกแยกวุ่นวาย  ให้เดือดเนื้อร้อนใจ  ถึงแม้นปีไม่ได้มีผลกระทบ ในปัญหาที่เกิดขึ้น ในช่วงระหว่างปีนี้ไม่ดี  แต่ปี 2564 ถือว่าเป็นจังหวะและโอกาส 
       

ซินแสเข่ง กล่าวเพิ่มเติมว่าแต่ในดวงชะตาของทนายอานนท์ มีผลกระทบ ต่อนายกรัฐมนตรีประยุทธ์  จันทร์โอชา   ที่จะสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้น  ก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจ  สร้างความสับสน  ก่อให้เกิดการปะทะ  พูดจากัน ไม่รู้เรื่อง
     

ด้วยเหตุนี้ การที่คณะราษฎร  จะประสบความสำเร็จนั้นก็คงยาก อีกประการหนึ่งด้วยอายุที่ยังน้อยอยู่ ของเพนกวิน  รุ้ง ปนัสยา   และทนายอานนท์ ยังไม่ถึงวาระ ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลง ประเทศ  พลิกแผ่นดินประเทศไทย ซึ่งกำลังนั้นจะหนักเกินไป 
     

 ตามหลักโหราศาสตร์จีน และอาจจะมีผล สะท้อนกลับไปที่ ตัวบุคคล ของคณะราษฎรก็ได้ ดังนั้นในวันที่ 14 ตุลาคม นี้ ถือว่าเป็นช่วงจังหวะ  วันที่แข็งที่สุด และเป็นวันและเดือนที่เกื้อกูล ต่อนายกรัฐมนตรีประยุทธ์  จันทร์โอชา ให้มีความมั่นคงเกิดขึ้น ก่อให้เกิด ความเข้มแข็งของวงประเทศ  บ้านเมือง ที่ไม่สามารถ จะทำลายได้