เมื่อวันที่ 12 ต.ค.เวลา 13.30 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ก่อนเข้าวาระการประชุม นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แจงให้ครม.ทราบถึงจัดการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ตามที่ครม.มีมติให้จัดการเลือกตั้ง76 จังหวัด  ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)รายงานขั้นตอนไปแล้ว พร้อมประเมินค่าใช้จ่ายประมาณ 3,236 ล้านบาท

โดยจากนี้กกต.จะกำหนดวันเลือกตั้งภายในเดือนธ.ค.นี้ สำหรับประเด็นเรื่องการตรวจสอบ นายก อบจ.และผู้บริหารท้องถิ่น 16 แห่ง ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) นั้น ได้ดำเนินการยุติเรียบร้อยแล้ว ไม่มีตกค้างให้ตรวจสอบ โดยลงโทษไป 5 แห่ง สอบสวนยุติแล้ว10 แห่ง และเสียชีวิต 1 แห่ง

ทั้งนี้เมื่อ กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้ง นายก อบจ.ทุกคนหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที สำหรับผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุจำเป็น จะเสียสิทธิ์ใน 2 เรื่อง คือ ลงรับสมัครส.ส. และสมัครส.ว. จะดำเนินการไม่ได้ภายใน 2 ปี และเป็นรัฐมนตรีและข้าราชการการเมืองไม่ได้ ภายในระยะเวลา 2 ปีเช่นกัน