นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย แถลงทิศทางการทำงาน ของคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย หลังการประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยว่า รัฐบาลไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้ พรรคเพื่อไทยจะคิดใหม่ ทำใหม่อีกครั้ง ร่วมกับประชาชน สรรหาโอกาส เพื่อต่อสู้วิกฤติ ซึ่งประเทศไทยต้องประสบปัญหาความถดถอยทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลไม่มีศักยภาพที่จะบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ เพราะไม่เข้าใจโครงสร้างเศรษฐกิจ ขณะที่วิกฤติทางด้านการเมือง กฎกติกาของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ไม่เป็นประชาธิปไตย ถูกจัดทำขึ้นเพื่อสืบทอดอำนาจ มีปัญหาทางการเมืองตามมา จนเป็นข้อเรียกร้องของประชาชนให้แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่ผู้มีอำนาจกลับเพิกเฉย ยื้อเวลา

นายสมพงษ์ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยจะเริ่มจากการปรับโครงสร้างการทำงานของพรรค โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่เป็น 10 คณะ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารพรรค และผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ร่วมคิด ร่วมประสาน โดยพรรคเพื่อไทยยึดหลักการกระจายอำนาจ และระดมทรัพยากรบุคคลระดับต่างๆ ของพรรค ผนึกกำลังจากรุ่นสู่รุ่น

ทั้งนี้ ประเด็นปัญหาหลักที่พรรคเพื่อไทยจะเร่งให้ความสำคัญ มี 3 เรื่องหลักคือ 1.การแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ที่จะร่วมมือกับประชาชนและภาคธุรกิจ สร้างโอกาสใหม่ให้แก่ SME //2.ร่วมขับเคลื่อนกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวมทั้งผนึกกำลังร่วมกับกลุ่มพลังฝ่ายประชาธิปไตยของประชาชนส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ เริ่มจากการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ และ 3. การแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาว

ด้าน นายประเสริฐ จันทรรวงทอง  เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า พรรคเพื่อไทยมีความพร้อมในการดำเนินการ เบื้องต้น โดยพรรคเตรียมตั้งคณะอำนวยการเลือกตั้งท้องถิ่นในทุกระดับ ซึ่งหัวหน้าพรรคจะเป็นประธานคณะและเลขาธิการพรรค เป็นเลขานุการคณะ เพื่อให้พร้อมทำงานทันทีที่มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งท้องถิ่น และพรรคเพื่อไทยจะร่วมกับประชาชน หาวิธีรับมือมหาวิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่กำลังมาถึง จัดงาน "เพื่อไทย Talk" เรื่อง "คิดใหม่ ทำใหม่ กู้มหาวิกฤติเศรษฐกิจไทย" ในวันพุธที่ 21 ตุลาคมนี้

สำหรับการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น นายสมพงษ์ ยอมรับว่า มีการพูดคุยกันบ้างระหว่างพรรคการเมืองฝ่ายค้าน แต่เชื่อว่า ต่างคนก็ต่างส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งและต่างแยกกันหาเสียง ส่วนกระบวนการส่งผู้สมัครของพรรคเพื่อไทย จะรับฟังความเห็นในจังหวัดที่พรรคมี ส.ส. แต่หากมีผู้แสดงเจตจำนงค์ลงรับสมัครมากกว่า 2 คนก็จะให้เป็นการลงรับสมัครในนามอิสระ 


ส่วนการสมัครแข่งขันเลือกตั้งผู้ว่า กทม. นายสมพงษ์ เห็นว่า ยังมีระยะเวลาอีกนานหรือในช่วงเดือนสิงหาคมปี 2564 จึงยังมีเวลาที่จะหารือกันในเรื่องนี้  โดยนายประเสริฐ กล่าวว่า เบื้องต้นมีผู้แสดงความจำนงค์ที่จะสมัคร  สก. และ สข.ในนามพรรคเพื่อไทยโดยหลังจากนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง


ขณะที่ การชุมนุมของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎรในวันที่ 14 ตุลาคมนี้  นายสมพงษ์ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยสนับสนุนแนวทางตามประชาธิปไตย แต่ในวันดังกล่าว ไม่มีการตั้งวอร์รูมหรือว่า สั่งให้ ส.ส. ลงพื้นที่ แต่อาจจะมีการเข้าร่วมสังเกตการณ์โดยอิสระในนามส่วนตัว


ส่วนข้อสังเกตว่า พรรคเพื่อไทยเป็นเบื้องหลังผู้เข้าร่วมชุมนุมนั้น นายสมพงษ์ ยืนยันว่า พรรคเพื่อไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพราะเป็นเรื่องของประชาธิปไตย