16 ก.ย.63  นายพิชิต ไชยมงคล  อดีตโฆษกกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) พร้อมด้วยนายธวัชชัย จรูญชาติ ในฐานะตัวแทนกลุ่มประชาชนคนไทย (ปค.) เป็นตัวแทนยื่นหนังสือถึง "โดนัลด์ ทรัมป์" ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ผ่านทางสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย เพื่อเรียกร้องไม่ให้สหรัฐอเมริกาแทรกแซงกิจการภายในประเทศไทย  
 

                                      "กลุ่มประชาชนคนไทย"ยื่นหนังสือถึง "ทรัมป์" ขอ "สหรัฐ" อย่าแทรกแซงไทย

โดยเนื้อหาระบุว่า ตามที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์สาธารณะต่อหน้าสื่อมวลชนยืนยันไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทย ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้ากลุ่มประชาชนคนไทยขอขอบคุณในความปรารถนาดีต่อประเทศไทย ที่ประกาศยืนยันว่าจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทย 

                                         "กลุ่มประชาชนคนไทย"ยื่นหนังสือถึง "ทรัมป์" ขอ "สหรัฐ" อย่าแทรกแซงไทย

 

เพื่อให้การดำเนินการของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง ข้าพเจ้ากลุ่มประชาชนคนไทยมีความปรารถนาขอยืนยันจากท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดให้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามคำแถลง อันจะมีผลทำให้การชุมนุมเป็นไปอย่างสงบตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
 
ด้วยสัมพันธไมตรีระหว่างประชาชนกับประชาชนประเทศกับประเทศอันดีอย่างยาวนาน กลุ่มประชาชนคนไทยมีความเชื่อมั่นว่าท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จะได้ติดตามการดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูตอเมริกาประจําประเทศไทยให้เป็นตามที่ได้แถลงการณ์ไว้ทุกประการ

                                          "กลุ่มประชาชนคนไทย"ยื่นหนังสือถึง "ทรัมป์" ขอ "สหรัฐ" อย่าแทรกแซงไทย