นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เพื่อขอคัดค้านการบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับของพรรคร่วมฝ่ายค้านเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา โดยมีนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้แทนรับมอบ

"ไพบูลย์" โดดขวาง ร่างแก้ไข รธน. 4 ฉบับ ของพรรคร่วมฝ่ายค้าน เหตุสมาชิกลงชื่อซ้ำซ้อน

ทั้งนี้ นายไพบูลย์ กล่าวว่า เนื่องจากได้มีการตรวจสอบพบว่าร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้ง 4 ฉบับ มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เพราะร่างดังกล่าวมีรายชื่อที่ไปซ้ำซ้อนกับร่างอชแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเคยยื่นไปเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ซึ่งร่างฉบับนั้นเป็นการให้มี ส.ส.ร. และประธานรัฐสภาได้มีการสั่งบรรจุในระเบียบวาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นการที่พรรคร่วมฝ่ายค้านได้มาเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอีก 4 ฉบับ ในวันที่ 10 กันยายน 2563 มีลายมือชื่อซ้ำซ้อนกัน จะเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นปัญหาที่อาจจะไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เพราะกรณีดังกล่าวตนได้ตรวจสอบมีลักษณะเดียวกันกับที่เคยปรากฏว่ามีคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ดังนั้นตนจึงขอคัดค้านการบรรจุร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้ง 4 ฉบับที่พรรคร่วมฝ่ายค้านได้เสนอ และขอให้ประธานรัฐสภาได้พิจารณายับยั้งการบรรจุไว้ก่อนเพื่อตรวจสอบกฎหมาย โดยดำเนินการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณา

"ไพบูลย์" โดดขวาง ร่างแก้ไข รธน. 4 ฉบับ ของพรรคร่วมฝ่ายค้าน เหตุสมาชิกลงชื่อซ้ำซ้อน

ขณะที่นายสมบูรณ์ ขณะนี้มีการเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจำนวน 7 ร่าง ซึ่งประธานรัฐสภาได้สั่งบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมแล้ว 2 ร่าง คือ ร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้าน และร่างของพรรคร่วมรัฐบาล ส่วนอีก 5 ร่าง ที่เสนอโดยพรรคก้าวไกล1ร่าง และพรรคร่วมฝ่ายค้านอีก 4 ร่าง กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง