1 ก.ย.63  1 ก.ย.63  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ แต่งตั้ง นายธนกร วังบุญคงชนะ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอุตตม สาวนายน) และอดีตโฆษกพรรคพลังประชารัฐ  ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.63 เป็นต้นไป