13​ ส.ค.63​  นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา เปิดเผยว่า​  นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา ประกาศลาออกจากเก้าอี้ หัวหน้าพรรคแล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคใหม่ 

ทั้งนี้ พรรคชาติพัฒ​นาจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีขึ้นที่​ จ.นครราชสีมา  ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม นี้ เนื่องจาก หลังจากการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อเดือนมีนาคม ปีที่แล้ว ได้มีกรรมการบริหารพรรค ได้ลาออกไปแล้ว 8 คน จากจำนวน 27 คน และกรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบันก็ได้ทำงาน มาแล้วประมาณเกือบ 2 ปี

ดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการปรับปรุงคณะกรรมการบริหารพรรค ให้เหมาะสมสำหรับการทำงานทางการเมืองต่อไป นายเทวัญ ลิปตพัลลภ​ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา จึงขอลาออกจากหัวหน้าพรรค เพื่อให้สมาชิกพรรคได้ทำการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ทั้งชุด ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 30 ท่าน เพื่อมาบริหารพรรคชาติพัฒนา ให้มีความเข้มแข็งและเติบโตต่อไป เพื่อให้พรรคมีความพร้อม ในการเข้ามา มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของบ้านเมือง โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป

นอกจากนั้น ในการประชุมเรื่องวาระอื่นๆ คงได้มีการหารือกัน และรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกพรรคในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชน รวมทั้งหารือกันถึง แนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจอันเนื่องมาจาก การแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ด้วย