นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 กล่าวถึงกรณีอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลระบุว่า มีอนุกรรมาธิการแผนบูรณาการ 2 เรียกเงินจำนวน 5 ล้านบาทว่า เรื่องที่เกิดขึ้น กรรมาธิการฯจะเรียกอนุกรรมาธิการชุดดังกล่าวเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงก่อนตั้งพิจารณาว่าจะมีการตั้งกรรมการสอบเรื่องนี้หรือไม่แต่ส่วนตัวขอชี้แจงว่าคณะอนุกรรมาธิการฯไม่มีอำนาจตัดลดงบประมาณและไม่ใช่แหล่งผลประโยชน์ มีเพียงหน้าที่ตรวจสอบความเหมาะสมการจัดสรรงบประมาณของแต่ละหน่วยงานเพื่อเสนอคณะกรรมาธิการชุดใหญ่เท่านั้น ซึ่งอำนาจการตัดสินใจทั้งหมด อยู่ที่กรรมาธิการชุดใหญ่เท่านั้น และจะเริ่มปรับลดงบประมาณในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ ทั้งนี้ ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯชุดใหญ่ จึงไม่มีเหตุจำเป็นอะไรที่หน่วยงานต้องเอาใจอนุกรรมาธิการฯ

เมื่อถามว่าจะสามารถให้ความมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ในคณะกรรมาธิการฯชุดใหญ่ นายสันติ ยืนยันว่า การพิจารณาในชั้นกรรมาธิการฯชุดใหญ่ มีการเปิดกว้างให้ทุกฝ่ายร่วมกันแสดงความคิดเห็น และมีการถ่ายทอดสดการประชุมทุกครั้ง ตั้งแต่มีการประชุมมา ยังไม่เคยประชุมลับ จึงมั่นใจว่า การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใส เพราะเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นภาษีของประชาชน กรรมาธิการฯต้องตรวจสอบเรื่องนี้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ส่วนที่มีกระแสข่าวว่า ไม่ได้มีแค่คณะอนุกรรมาธิการฯชุดนี้แค่ชุดเดียวที่มีการเรียกเงินนั้น นายสันติ ระบุว่า จะเชิญทุกคณะมาสอบเช่นกัน