เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ ผ่านทางเฟซบุ๊ก โดยระบุข้อความ 
เราหวังว่าในระยะเปลี่ยนผ่าน บ้านเมืองคงจะสงบเรียบร้อยเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยที่มั่นคง ด้วยความร่วมมือจากอำนาจเดิมและอำนาจใหม่จากประชาชนคงช่วยกันประคับประคองให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ทุกฝ่ายต้องการ รูปแบบในรัฐธรรมนูญจึงออกมาเป็นเช่นนั้น และสิ่งที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้ใจประชาชนมาตลอดระยะเวลา 5-6 ปีก็คือความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ส่วนเรื่องอื่นๆแม้จะทำเต็มที่แต่ก็ยังไม่กระแทกเข้าไปสู่ความรู้สึกของประชาชนเท่าไรนัก แต่เหตุการณ์ของบ้านเมืองในทุกวันนี้ชักไม่มีความสงบเรียบร้อยเสียแล้ว มีการเคลื่อนไหวชุมนุมไปในหลายที่หลายแห่ง อีกทั้งปัญหาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองก็รุมเร้าเป็นไฟลนก้น จนกระทั่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เป็นประเด็นแรงขึ้นมาในสถานการณ์นี้สอดรับกับการเคลื่อนไหวไปทุกเรื่อง

รูปแบบการเมืองการปกครองในระยะ 7-8 ปีที่ผ่านมานี้ เราจะเห็นใน 3 รูปแบบคือ เป็นประชาธิปไตยจ๋าเต็มใบ เป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จ และเป็นแบบผสมผสานอย่างที่เป็นเช่นทุกวันนี้ ก็ด้วยความหวังที่จะช่วยกันเปลี่ยนแปลงบ้านเมือง ร่วมไม้ร่วมมือกันทั้งอำนาจเก่าและอำนาจใหม่ ไปๆมาๆก็ไม่ได้เป็นไปดังหวังเพราะต่างฝ่ายต่างเข้ามาแย่งชิงอำนาจ หวังประโยชน์เพื่อกลุ่มคน กลุ่มการเมือง จนประชาชนเอือมระอากับการเมืองที่เป็นอยู่

ถ้าใครคิดจะแก้ปัญหาบ้านเมืองด้วยการปฏิวัติก็คงอยู่ลำบากและก็คงจะตายลูกเดียว ครั้นจะเอาแบบผสมผสาน จะกระเดือกไปได้สักกี่น้ำ มันผสมผสานกันไม่ได้จริง บ้านเมืองเลยไม่เดินไปไหน แล้วก็กลับมาสู่วังวนเดิม ซึ่งมีแนวโน้มจะต้องส่งต่อให้เป็นประชาธิปไตยที่มั่นคงโดยเร็ว อะไรที่ไม่ลงรอยกัน ตรงไหนที่เป็นปัญหาในรัฐธรรมนูญที่ใช้มา 1-2 ปี ทั้งระบบบริหาร นิติบัญญัติ ขัดข้องอย่างไร ใช้มาแล้วเชื่อว่าทุกฝ่ายจะเห็นปัญหา ทั้งรัฐบาล ส.ส. ส.ว.ได้รู้ได้เห็นมาหมดแล้วคงไม่จำต้องรอกันต่อไป อะไรทำได้-ไม่ได้ เพื่อบ้านเพื่อเมือง เพื่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ และเพื่อประโยชน์ของประชาชนคงต้องรีบมานั่งพูดคุยกัน สิ่งใดควรแก้ไม่ควรแก้ตรงไหน อย่างไร และใครจะต้องทำอย่างไรก็ว่ากันมา
ความต้องการและความสงบเรียบร้อยของประชาชน ผมเชื่อว่าเป็นเป้าหมายของทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใด ถ้ามองเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ เรื่องอื่นก็ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคปัญหาต่อการแก้รัฐธรรมนูญ ที่เราคิดกันมาโดยตลอดว่าสถานการณ์ตอนนั้นใช่ แต่ตอนนี้อาจไม่ใช่ก็ได้ มันถึงเวลาเสียแล้วกระมัง...

วันชัย สอนศิริ
สมาชิกวุฒิสภา
2 สิงหาคม 2563