วันนี้(30 กรกฎาคม 2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ทูลเกล้าฯ รายชื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ "ประยุทธ์2/2"  ทั้ง 6 คน 7 ตำแหน่ง ประกอบด้วย นายปรีดี ดาวฉาย ว่าที่รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ,นายอนุชา นาคาศัย ว่าที่ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ขณะที่ ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) , นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ว่าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน, นายสุชาติ ชมกลิ่น ว่าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน

นายกฯ ทูลเกล้าฯ 6 รายชื่อ ครม.ใหม่แล้ว

นายปรีดี ดาวฉาย ว่าที่รองนายกฯ และว่าที่รมว.คลัง

นายกฯ ทูลเกล้าฯ 6 รายชื่อ ครม.ใหม่แล้ว

นายอนุชา นาคาศัย ว่าที่ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายกฯ ทูลเกล้าฯ 6 รายชื่อ ครม.ใหม่แล้ว

ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ว่าที่รมว.อุดมศึกษาฯ

นายกฯ ทูลเกล้าฯ 6 รายชื่อ ครม.ใหม่แล้ว

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ว่าที่ รมว.พลังงาน

นายกฯ ทูลเกล้าฯ 6 รายชื่อ ครม.ใหม่แล้ว นายสุชาติ ชมกลิ่น ว่าที่ รมว.แรงงาน

นายกฯ ทูลเกล้าฯ 6 รายชื่อ ครม.ใหม่แล้ว

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ว่าที่ รมช.แรงงาน