30 ก.ค. 63 นายสนธิญา สวัสดี  อดีตคณะทำงานยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนใต้ (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์) และ อดีต ผู้สมัครสมาชิกพรรค พปชร.  เปิดเผยว่า ตนเดินทางไปยื่นหนังสือร้องต่ออัยการสูงสุดกรณีการชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ผ่านมาทั้งในต่างจังหวัดและ กทม. ตนเห็นว่าไม่เป็นไปตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ตามมาตรา 49 ของรัฐธรรมนูญ จึงไปขออนุญาตให้อัยการสูงสุดส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้ยุติการชุมนุม
 

โดยมี 3 ประเด็นที่ยื่นไป คือ
1.การเรียกร้องให้ยุบสภา ซึ่งสภาชุดนี้มีการเลือกตั้งเมื่อ 24 มี.ค.2562 มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 39 ล้านคน จากจำนวนผู้มีสิทธิ 51 ล้านคน ฉะนั้นในการเรียกร้องให้ยุบสภาเราจะต้องคำนึงถึงคน 39 ล้านคนด้วย
2.สภาผู้แทนราษฎรผิดอะไร หรือ เรียกร้องให้นายกฯ ยุบสภา  ซึ่งนายกฯ จะยุบสภาได้ก็ต้องด้วยเหตุผลที่สำคัญ เช่น รัฐบาลยื่นงบประมาณ กฎหมายใด แล้วไม่ผ่าน โดยนายกฯ สามารถยุบสภาได้  กับในเรื่องของสภาเองก็มิได้ทำผิดอะไรที่ชัดเจนหรือทำงานไม่ได้หรือทำให้เกิดความเสียหายก็ไม่มี ฉะนั้นการยุบสภาจึงไม่มีเหตุผลหนักแน่นเพียงพอและเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย 
รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ชัดเจนวาระของสภามีวาระ 4 ปี สภาชุดนี้มีอายุ 1 ปี 4 เดือน ยังเหลืออีก 2 ปี 6 เดือน ก็ปล่อยให้เป็นตามกระบวนการไป

2.การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งฉบับนี้ผ่านประชามติเมื่อ 7 ส.ค.2559 ประชาชนคนไทยไปลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญนี้ 16 ล้านคน ไม่รับร่าง 10 ล้านคน ฉะนั้นการเรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงเป็นการไปกระทำการละเมิดสิทธิของผู้ที่เคยรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ และในรัฐธรรมนูญบางมาตราก็กำหนดการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องผ่านการทำประชามติพี่น้องคนไทยทั้งประเทศก่อน 
3.การชุมนุมทั้งใน กทม.และ ต่างจังหวัดที่ผ่านมา เราจะเห็นในเรื่องที่ผู้จัดการชุมนุมไม่สามารถควบคุมการชุมนุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้ และมีป้ายต่างๆ ที่ออกมาไปในเชิงของการหมิ่นสถาบันอยู่ตลอดเวลา 

3 ประเด็นดังกล่าวนี้ตนจึงได้มายื่นร้องอัยการสูงสุดส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญโปรดวินิจฉัยสั่งการให้ยุติการกระทำ
 

ตนฝากเรียกร้องไปยังกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา สนท.ด้วยว่า ถ้าเริ่มต้นการกระทำด้วยการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแต่เราเริ่มต้นด้วยการทำไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นเรื่องที่ไม่ดี ไม่สมควรอย่างยิ่ง การใช้สิทธิเสรีภาพ หรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สามารถกระทำได้ตามรัฐธรรมนูญแต่การที่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นก็กระทำไม่ได้ รัฐธรรมนูญให้การคุ้มครองในประเด็นนี้ด้วย

ตนขอเรียกร้องว่าต่อไปการชุมนุมจะต้องขออนุญาต ตาม พรบ.ว่าด้วยการชุมนุมให้เคร่งครัด ต่อจากนี้ไปการชุมนุมถ้าไม่ได้ขออนุญาตและไม่เป็นไปตาม พรบ.ชุมนุมสาธารณะ และไม่เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ตนจะร้องและแจ้งความดำเนินคดีทุกครั้งที่มีการชุมนุม ขอเรียกร้องให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา โปรดทำให้ถูกต้องตาม พรบ.ชุมนุมสาธารณะ ตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญ ที่เขาเปิดโอกาสให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการประชุมสภา ก็ไปใช้สิทธิตรงนั้น