1 ก.ค. 63  ศาลรัฐธรรมนูญ นัดลงมติวินิจฉัยคดีที่ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งความเห็นของ ส.ส. 57 คน ที่ขอให้ศาลวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพความเป็น ส.ส. ของ นายสิระ เจนจาคะ ส.ส. เขต 9 กทม. พรรคพลังประชารัฐ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (1) หรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญได้รับคดีนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 จากกรณีที่ นายสิระ ใช้ตำแหน่งการเป็น ส.ส. กระทำการก้าวก่าย แทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเอง ในการปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินงานในหน้าที่ประจำของข้าราชการ

โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 7 ต่อ1 เห็นว่า  การแสดงพฤติกรรม และใช้วาจาไม่เหมาะสมกับนายตำรวจ ผู้บริหารเทศบาลกระรน จ.ภูเก็ต ขณะลงไปตรวจสอบพื้นที่การก่อสร้างคอนโดมิเนียมเมื่อวันที่ 18-19 ส.ค. 62 เป็นเพียงการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทำตามกฎหมายที่กำหนด เป็นการแสดงความไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติหน้าที่ของ พ.ต.ท.ประเทือง ผลมานะ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสภ.กระรน  เท่านั้น

ส่วนการพูดกับผู้บริหารเทศบาลตำบลกระรน ก็เป็นเพียงการสอบถามเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย จึงยังฟังไม่ได้ว่า นายสิร ะใช้สถานะความเป็นส.ส.เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงจนเป็นเหตุให้ต้องพ้นจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (1)  ส่วนใครที่เห็นว่าพฤติกรรมของ นายสิระ ไม่เหมาะสมกับการเป็นส.ส. ก็สามารถดำเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของส.ส.และกรรมาธิการ และมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรอิสระที่บังคับใช้กับส.ส.ด้วย

มติดังกล่าว ทำให้นายสิระ ยังคงได้เป็นส.ส.ต่อไป โดยไม่หลุดจากตำแหน่ง

ทั้งนี้ ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัยออกมา นายสิระ เจนจาคะ กล่าว ขอบคุณศาลรัฐธรรมนูญที่มีคำวินิจฉัยอย่างเป็นธรรม ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าผมไม่ได้กระทำความผิดตามคำร้อง

"โดยมีข้อเท็จจริงตามคำร้องที่ ส.ส.ฝ่ายค้านยื่นต่อท่านประธานรัฐสภาว่าผมปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นเท็จหลายประการ ซึ่งผมกำลังให้ฝ่ายกฎหมายดูว่าจะดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ร่วมเสนอคำร้องดังกล่าวอย่างไรบ้าง โดยหากเห็นว่าข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จในคำร้องดังกล่าวมีเจตนาเพื่อกลั่นแกล้งหรือใช้ตำแหน่งหน้าที่มิชอบ เป็นความผิดตามกฎหมาย ผมจะดำเนินการทางกฎหมายต่อบุคคลเหล่านั้นตามสิทธิทางกฎหมายที่ผมมีอยู่ต่อไป " นายสิระ กล่าว