เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบการใช้เงินตามพระราชกำหนด 3 ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โฆษกกรรมาธิการสู้โควิด-19 ระบุถึงการประชุมคณะกรรมาธิการ วันนี้ว่า สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้งบประมษร พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านบาท มาชี้แจง ซึ่งกรรมาธิการต่างซักถามเรื่องกรอบการตัดสินใจอนุมัติการใช้งบประมาณ 

และทางกรรมาธิการขอให้สภาพัฒน์ฯ นำโครงการที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองซึ่งรวมแล้วมูลค่างบประมาณราว 1 แสนล้านบาท มาให้ข้อมูลต่อกรรมาธิการว่าการอนุมัติตรงกับวัตถุประสงค์และเจตนาของการใช้งบหรือไม่ โดยเฉพาะเป้าหมายการลงทุนเพื่อให้เกิดรายได้ต่อประชาชน

ทั้งนี้ นายกรวีร์ บอกว่า กรรมาธิการจะเชิญเลขาธิการสภาพัฒน์มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติโครงการใช้เงินอีก ส่วนการประชุมวันพรุ่งนี้พิจารณาการใช้งบฯ ตาม พ.ร.ก.ซอฟต์โลน และ พ.ร.ก.อุ้มตราสารหนี้ โดยเชิญปลัดกระทรวงการคลัง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และเลขาธิการสภาพัฒน์ฯมาให้ข้อมูล

นอกจากนี้ ทางประธานกรรมาธิการ ยังเปิดช่องให้กรรมาธิการนำเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนเข้าสู่การพิจารณาหาทางแก้ไข โดยเปิดให้กรรมาธิการนำเรื่องเข้าหารือทุกวันอังคารของการประชุมทุกสัปดาห์