29 มิ.ย.2563 นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานในพิธีมอบชุดอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และการสนับสนุนด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จัดโดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา ซึ่งมีผู้ให้การสนับสนุนชุดอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และผู้สนับสนุนการจัดการด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ อาทิ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต อนุกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม คณะนักศึกษาหลักสูตร ป.ปร.รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด กลุ่มบริษัทในเครือบ้านกรองน้ำ

 

"ศุภชัย"รับมอบอุปกรณ์คอมฯสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา

 

 

นายพีระศักดิ์ พอจิต ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบโดยเฉพาะโรงเรียนที่ยากจน ด้อยโอกาส หรืออยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลยังขาดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน คณะกรรมการฯ จึงดำเนินการประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และการสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนในกลุ่มดังกล่าว ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ในลักษณะการศึกษาในห้องเรียนควบคู่ไปกับการเรียนรู้แบบออนไลน์

 

 

"ศุภชัย"รับมอบอุปกรณ์คอมฯสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา

 


นาวาตรี พ.ญ.สุจิตตรา สวาทยานนท์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัทในเครือบ้านกรองน้ำ บอกว่า ปัจจุบันยังมีการขาดแคลนน้ำสะอาดในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจำนวนมาก บ้านกรองน้ำจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เด็กไทยมีน้ำสะอาดดื่มในโรงเรียน

 

 

"ศุภชัย"รับมอบอุปกรณ์คอมฯสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา

 


ขณะที่ คุณวราภรณ์ วีระภุชงค์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้ ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล โดยบริษัทไทยนครพัฒนานั้นได้มอบเป็นผลิตภัณฑ์ยารักษาโรค ซึ่งมีความต้องการให้ส่งต่อไปถึงมือเด็กๆที่อยู่ในชนบทไว้ใช้ในการรักษาอาการบาดเจ็บ

 

 

"ศุภชัย"รับมอบอุปกรณ์คอมฯสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา