นายอนุชา นาคาศัย  เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ นำทีมกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐชุดใหม่ แถลงข่าวว่า ขอบคุณสมาชิกพรรค ที่ได้เลือกตนเองเป็นเลขาธิการพรรค โดยการประชุมใหญ่ของพรรคได้รับความร่วมมือจากกรรมการบริหารพรรคชุดเก่าเป็นอย่างดีและที่ประชุมได้ไว้วางใจเลือกพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ เพราะสิ่งที่ตนเองได้รับจากหัวหน้าพรรคคนใหม่คือความตั้งใจ และความจริงใจที่จะเห็นพรรคพลังประชารัฐเป็นสถาบันการเมืองอันดับต้นของเมืองไทย และต้องการเห็นความเป็นเอกภาพของสมาชิกพรรค ต้องการเห็นพรรคเป็นเสาหลักของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งพลเอกประวิตรได้ทุ่มเท เสียสละทำงานในฐานะประธานยุทธศาสตร์ ช่วยหล่อหลอมรวมใจสมาชิกพรรคให้เป็นหนึ่งในการทำงานร่วมกัน อีกทั้งยังเดินทางไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน
และตนเอง ยืนยันว่า พลเอกประวิตร เป็นคนที่ทุ่มเทเสียสละ และสิ่งที่พลเอกประวิตรต้องการให้เกิดขึ้นในสังคมไทยคือ อยากเห็นประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อยากเห็นประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง และอยากเป็นกำลังสำคัญให้นายกรัฐมนตรีในการบริหารบ้านเมืองให้ก้าวสู่ความเจริญรุ่งเรือง มีกินมีใช้ มีความสุข

 ตนเองให้สัญญาว่า จะทำงานเพื่อให้พรรคพลังประชารัฐเจริญรุ่งเรือง และเป็นเสาหลักในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และจะทำงานตอบสนองต่อสมาชิกพรรค และตอบสนองต่อพรรค และความไว้วางใจต่อประชาชนในการเลือกพรรคพลังประชารัฐจนได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
   ทั้งนี้ตนเองได้รวบรวม ส.ส.และรัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถ และรวบรวมนักวิชาการ ภาคธุรกิจ และภาคเอกชน รวมถึงคนรุ่นใหม่ มาทำนโยบายเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศด้วย เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของไทยในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ซึ่งเชื่อว่า สามารถทำให้เศรษฐกิจของประทศดีขึ้นได้แน่นอน และจะนำพาประเทศชาติ เศรษญกิจ สังคม การเมือง ไปสู่ความเจริญได้

  ส่วนเรื่อง ครม. ยังไม่ได้มองและที่ได้รับเลือกเป็นเลขา ยืนยันว่า ไม่ได้เกี่ยวกับกลุ่ม ก๊วน หรือ ครม. แต่ทำงานโดยมีสมองกับหน้าที่ที่ทำให้สำเร็จลุล่วง ตนเองไม่ใช่นักพูด เพราะเป็นนักคิด นักทำ นักปฏิบัติ และครม.เป็นเรื่องไกลตัวสำหรับตนเอง และขณะนี้ยังไม่เปิดคณะทำงาน อยู่ระหว่างการหารือ และจะเปิดทีมงานอย่างแน่นอน

    ทั้งนี้ นายอนุชา ยืนยันว่า หลังจากนี้ความขัดแย้งหมดไปแน่นอน เพราะมีหัวหน้าพรรคที่มีความรัก ความเอื้ออาทร ที่จะทำให้สมาชิกมีความสามัคคี