วันที่ 17 มิ.ย. 2563 เวลา 14.00 น. พรรครวมพลังประชาชาติไทย(รปช.) จัดแถลงข่าวกรณี ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรค เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 โดยมี นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง เลขาธิการพรรค พร้อมด้วย ศ.(พิเศษ) เอนก เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการบริหารพรรค , ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการพรรค ,นายสุพล จุลใส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร , นางสาวจุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง กล่าวว่า หลังจากที่ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ได้ยื่นหนังสือมีความประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค และสมาชิกพรรครวมพลังประชาชาติไทย โดยหนังสือมีผลนับตั้งแต่วันที่16 มิ.ย.63  ต่อมาที่ประชุมส.ส.ของพรรค จึงมีมติให้ นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง รักษาการหัวหน้าพรรค จนกว่าจะมีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ซึ่งทางพรรคกำหนดการประชุมใหญ่ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรค กรรมการบริหาร ใหม่ทั้งหมด

รปช. แถลง ส่ง ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ นั่ง รมว.แรงงานแทน หม่อมเต่า

ก่อนหน้านี้ เราได้ทราบว่า ท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพ เมื่อท่านได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งก็ได้ลงพื้นที่ พบปะ แก้ปัญหาให้ประชาชน ผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกันตน และผู้ประกอบการ ต่อเนื่องมาจนถึงวิกฤตโควิด ซึ่งกระทรวงแรงงานก็ได้เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน  จนกระทั่งมาทราบข่าว ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค และสมาชิกพรรค  ซึ่งก็ขอเรียนว่า ทางพรรคเอง ก็ต้องได้ทำหนังสือแจ้ง สถานะของท่านให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ทราบ และพร้อมกันนี้ ทางพรรคยังได้เสนอ ชื่อ ศ.(พิเศษ)ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งเรื่องการแต่งตั้ง ศ.(พิเศษ)ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จะดำเนินการเมื่อไหร่นั้น แล้วแต่ท่านนายกรัฐมนตรี จะเห็นสมควร พรรคไม่กดดันเร่งรัดใดๆ โดยจะทำหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีให้ทราบต่อไป

รปช. แถลง ส่ง ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ นั่ง รมว.แรงงานแทน หม่อมเต่า

รปช. แถลง ส่ง ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ นั่ง รมว.แรงงานแทน หม่อมเต่า

รปช. แถลง ส่ง ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ นั่ง รมว.แรงงานแทน หม่อมเต่า