ในการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาพ.ร.ก. 3 ฉบับ ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง (2 มิถุนายน 2563) โดยมี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม ซึ่งหลังจากที่ ส.ว.อภิปรายพ.ร.ก.ทั้ง 3 ฉบับครบทุกคนแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบ พ.ร.ก.ทั้ง 3 ฉบับ ดังนี้

1. พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 พ.ศ.2563 วงเงิน 1.1 ล้านล้านบาท โดยลงมติเห็นชอบด้วยคะแนน 241 ต่อ 0 งดออกเสียง 4 เสียง

2. พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 พ.ศ. 2563 วงเงิน 5 แสนล้านบาท เห็นชอบด้วยคะแนน 243 ต่อ 0 งดออกเสียง 3

และ 3. พ.ร.ก.รักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ เห็นชอบด้วยคะแนน 242 ต่อ 0 งดออกเสียง 4 เสียง

ขณะที่บรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น ส.ว.ส่วนใหญ่อภิปรายท้วงติงให้รัฐบาลระมัดระวังในการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินกู้ และการทำโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่มาจากความต้องการของประชาชน ไม่ใช่ความต้องการของส่วนราชการ อาทิ นายสมชาย แสวงการ อภิปรายว่า การใช้เงินจาก พ.ร.ก.กู้เงินจะเป็นตัววัดความเชื่อมั่นประเทศจะลดลงหรือไม่

โดยเฉพาะดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ถ้ามีเม็ดเงินรั่วไหล ความโปร่งใสประเทศจะยิ่งลดลงเหมือนปี 2556 ยิ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (ป.ป.ท.) พบการทุจริตการใช้งบประมาณโควิด-19 หลายรูปแบบ

ทั้งการจัดซื้อจัดจ้างแพงเกินจริงของอบจ. เช่น การจัดซื้อถุงยังชีพ การจัดซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิเครื่องละ 5,000 บาท แต่ราคาจริงเครื่องละไม่กี่ร้อยบาท การจัดซื้อแอลกอฮอล์ลิตรละเกือบ 300 บาท มีการนำนอมินีที่เป็นพวกพ้องตัวเองไปโฆษณาขายสินค้าเหล่านี้ในราคาสูงตามเว็บซื้อขายของออนไลน์ชื่อดัง แล้วส่วนราชการไปเปรียบเทียบราคาจัดซื้อจากเว็บไซด์เหล่านี้ เป็นการรุมทึ้งงบโควิด-19 ดังนั้นต้องวางมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ขณะที่ พล.อ.ต.เฉลิมชัย เครืองาม ส.ว.อภิปรายว่า เป็นห่วงการใช้งบประมาณจากเงินกู้ จะเป็นแค่ปรากฏการณ์ปืนฉีดน้ำ คือ ยิงไปเรื่อยแต่หกเรี่ยราด ยิงไปแล้วได้แค่เปียก แต่ไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย ทราบว่า ขณะนี้เริ่มมีการจับคู่ฮั้วกันแล้วในโครงการตาม พ.ร.ก.กู้เงิน โดยเฉพาะการใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ที่จะใช้วิธีเฉพาะเจาะจง โดยอ้างปรากฏการณ์โรคติดต่ออันตราย ตามมาตรา 56 (2) ของพ.ร.บ.การจัดซื้อจ้างภาครัฐ เพื่อใช้วิธีเฉพาะเจาะจงในการจัดซื้อจัดจ้าง แทนการใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ซึ่งจะเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้ทั่วทุกหัวระแหงในการจัดซื้อจัดจ้างหลังจากนี้

นายวันชัย สอนศิริ อภิปรายว่า ปฏิเสธไม่ได้ว่า พ.ร.ก.ทั้ง 3 ฉบับนี้มีความเป็นจำเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อรักษาความปลอดภัยสาธารณะของประเทศ วิกฤตินี้ยิ่งกว่าสงคราม ไม่ใช่แค่คนที่เดือดร้อน แม้แต่เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายองค์ไม่ว่า ศาลพระพรหม หลายหลวงพ่อ ต้องปิดตัวเองหยุดให้คนกราบไหว้ เป็นภัยมืดที่ไม่รู้ว่า ใครเป็นใคร ไว้ใจไม่ได้ ต้องใส่หน้ากากเข้าหากัน อยู่ห่างกัน เพราะแยกกันเราอยู่ รวมหมู่เราตาย คนเดือนร้อนกันทั้งแผ่นดิน การแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องใช้เงิน เหมือนคนป่วยที่ต้องใช้เงินเพื่อรักษาฟื้นฟูตัวเอง แต่การกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ทำให้พวกเราเป็นลูกหนี้ร่วม ส่งมรดกหนี้ให้คนรุ่นหลัง จึงจำเป็นมากที่คนรุ่นเรา โดยเฉพาะรัฐบาลต้องใช้เงินกู้มาแก้ไขวิกฤติให้ตรงเป้า ไม่ให้ทุจริต เพื่อไม่ให้เด็กรุ่นหลังมาชี้หน้าด่าว่า เราสร้างภาระให้พวกเขา

ขณะที่นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ลุกขึ้นชี้แจงโดยยืนยันว่า รัฐบาล ออกพ.ร.ก.บนความตั้งใจ มีเจตนารมณ์เร่งเยียวยาอย่างทั่วถึงเพื่อไม่ให้สถานการณ์วิกฤติบานปลาย รวมถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิดรัฐบาลตระหนักดีว่า การบริหารงานจำเป็นต้องติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด ตามหลักวินัยการเงินการคลัง และระเบียบที่ถูกต้อง

นายอุตตม กล่าวอีกว่า ส่วนข้อห่วงใยต่าง ๆ ของส.ว.นั้น รัฐบาลขอรับไปใช้ประโยชน์ด้วยความละเอียดรอบคอบจะส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงตลอดการดำเนินการ และจะประเมินประสิทธิผลทุกโครงการตามมาตรฐานสากล รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันการทุจริต ทำให้การใช้งบประมาณก้อนนี้เป็นไปอย่างคุ้มค่าที่สุด

 

มติ ส.ว. ผ่าน 3 พ.ร.ก.วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท