ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ( 26 พ.ค.)คาดว่าจะมีการพิจารณารายงานผลที่วิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านหารือกันเกี่ยวกับพระราชกำหนด(พ.ร.ก.)สำคัญ 3 ฉบับของรัฐบาลที่ออกมาเพื่อแก้ปัญหาและเยียวยาผลกระทบการแพร่ระบาด"โควิด -19" ซึ่งตกลงกันว่าสภาผู้แทนราษฎรจะใช้เวลาพิจารณา 5 วัน ระหว่าง 27-31 พฤษภาคมนี้ 

 นอกจากนี้ ยังมีเรื่องพิจารณาตามข้อเสนอที่ว่าในการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร10ล้านรายวงเงิน150,000ล้านบาทนั้น ไม่เหมาะสมที่ข้าราชการประจำหรือพนักงานในหน่วยงานของรัฐที่ทำอาชีพเกษตรแม้จะขึ้นทะเบียนถูกต้อง ก็ไม่ควรได้รับเงินเยียวยาเพราะยังมีรายได้ประจำจากเงินเดือน

 รวมทั้งยังมีเรื่อง"ผู้จัดทำแผนฟื้นฟูการบินไทย"ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังหรือกระทรวงคมนาคมหรือเป็นใคร

 

ครม.วันนี้คาดเคาะ เยียวยาเกษตรกรฯ ขรก.หมดสิทธิ์-ผู้จัดทำแผนฟื้นฟูการบินไทย-สภาฯซักฟอก 3 พ.ร.ก.