วันที่ 22 พ.ค.2563 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เชิญผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ตัวแทนรัฐบาล ตัวแทน ส.ส.ฝ่ายค้าน และ ส.ส.รัฐบาล มาหารือ พูดคุยหาข้อสรุปในการจัด ประชุมสภาผู้แทนราษฎรอย่างไรให้ปลอดภัยมีความเสี่ยงจากโรคโควิด-19ให้น้อยที่สุด โดยนำเอาแผนและมาตรการที่วางไว้เบื้องต้น ทั้งผู้ที่เดินทางมาที่สภาฯ จะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตั้งจุดให้บริการเจลล้างมือ การจัดที่นั่งที่เว้นระยะห่าง 1 ที่ไว้ 1 ที่ และได้ขอระงับการเปิดให้มาดูงานที่สภาในช่วงนี้ รวมทั้งขอร้อง ส.ส.ให้มีผู้ติดตามเท่าที่จำเป็น หรือน้อยที่สุดมาหารือกับตัวแทนพรรคการเมืองรวมทั้งกรณีที่สมาชิกและผู้ติดตามเดินทางมาจากต่างจังหวัดจะต้องกักตัว 14 วันหรือต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยหรือไม่ แต่เบื้องต้นไม่บังคับสมาชิกจะต้องตรวจหาเชื้อปล่อยให้เป็นไปตามความสมัครใจ 

          นอกจากนี้ยังจะได้หารือถึงระเบียบวาระการประชุมพิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน ที่รัฐบาลส่งมาทั้งกรอบระยะเวลาการอภิปราย/ประเด็นในการอภิปราย/จำนวนคนที่จะอภิปราย/ การเตรียมความพร้อมด้านการถ่ายทอดการประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่สนับสนุนการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรด้วย

 

"ชวน"เรียกฝ่ายค้าน ตัวแทนรัฐบาล ถกมาตรการป้องกัน"โควิด-19"ช่วงเปิดสภา