22 พ.ค.63   นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กส่วนตัว “สมชาย แสวงการ” ถึงรายงานฉบับสมบูรณข์องคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการ ปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ระบุว่า

#ความจริงของโศกนาฏกรรมจากการชุมนุมเมยพค53

#ความจริงที่ไม่ต้องไปตามล่าให้บิดเบือนที่ไหน

#อยากให้คนไทยทุกคนได้อ่าน

 

โปรดอ่านและใช้วิจารณญาณกันครับว่า ในเหตุการณ์ดังกล่าวมีความจริงที่มีกองกำลังชายชุดดำก่อเหตุร้ายในระหว่างการชุมนุมของนปช ทั้งการใช้อาวุธสงครามร้ายแรง M16 RPG M79 ปืนสงครามอาร์ก้า ระเบิดขว้างM67 และระเบิดวางลอบสังหารเคโม และระเบิด C4 รวมถึงมีการใช้ยุทธวิธีในการก่อสงครามกลางเมืองและปฏิบัติการเพื่อสลายการชุมนุมเหมาะสมหรือไม่เพียงใด

รายงานฉบับสมบูรณข์องคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการ ปรองดองแห่งชาติ (คอป.)ฉบับที่ ดร คณิต ณ นคร เป็นประธานนั้น ได้จัดให้มีกิจกรรมทางวิชาการ กระบวนการรับฟัง ข้อมูลและความเห็น ตลอดจนการลงพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบค้นหาความจริง การศึกษา รากเหง้าของปัญหาความขัดแย้ง การเยียวยาและฟื้นฟู และการเสนอมาตรการเพื่อลดความขัดแย้ง และส่งเสริมให้เกิดความปรองดองในประเทศ มีเนื้อหาและข้อเสนอแนะค่อนข้างครบถ้วนครับ
เพียงแต่ที่ผ่านมาไม่มีรัฐบาลใดหยิบมาสานต่ออย่างแท้จริง เว้นแต่มาหยิบฉวยไปแต่การโฆษณาชวนเชื่อและการเอาเฉพาะเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาที่จ่ายเกินจริงจากหลักสากล7.5ล้านไปใช้เท่านั้น ข้อเท็จจริงและข้อเสนอที่เหลือถูกโยนใส่ลิ้นชักไว้อย่างไม่ใยดี ?

สมควรอย่างยิ่งที่คนไทยจะได้อ่านเพื่อเป็นบทเรียน เบื้องต้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเหตุโศกนาฎกรรมในวันที่10 เมษายน2553 ที่มีการปะทะกันด้วยอาวุธสงครามระหว่างกองกำลังชายชุดดำติดอาวุธสงครามนานาชนิดและเครื่องยิงลูกระเบิดM79 กับทหารนั้น ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในถนนตะนาว ถนนดินสอ ถนนราชดำเนิน รวม26 รายเป็นทหาร5รายและพลเรือน21ราย บาดเจ็บและบาดเจ็บสาหัสรวม800กว่าคน
ขอคัดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เบื้องต้นของรายงานคอปในหน้าที่99-113 มาเป็นตัวอย่างให้เห็นพอสังเขปถึงการยืนยันการใช้ยุทธวิธีการบในรูปแบบกองโจรของกองกำลังชายชุดดำต่อทหารและประชาชนภายใต้การรับรู้และร่วมมือบางส่วนของการ์ดนปช จนเกิดความสูญเสียทั้ง2ฝ่ายจำนวนมาก

ขอให้ทุกท่านได้อ่านพิจารณาดูครับและขอช่วยกันสื่อสารข้อมูลดังกล่าวไปยังประชาชนและเยาวชนรุ่นหลังด้วย

เพื่อไม่ให้ใครมาปลุกระดมบิดเบือนข้อเท็จจริงที่จะนำพามวลชนมาเป็นกองกำลังตายแทนทางการเมืองได้อีกในอนาคตครับ

ด้วยจิตคารวะ

สมชาย แสวงการ
สมาชิกวุฒิสภา
ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน
สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค
วุฒิสภา
อดีตประธานอนุกรรมาธิการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์10เมษายน2553

22 พค2563

                                              "สว.สมชาย" เปิดรายงาน "คอป." ยันความจริงม็อบปี 53 อยากให้คนไทยได้อ่านไม่ให้ใครมาบิดเบือน

                                                     "สว.สมชาย" เปิดรายงาน "คอป." ยันความจริงม็อบปี 53 อยากให้คนไทยได้อ่านไม่ให้ใครมาบิดเบือน

 

                                                        "สว.สมชาย" เปิดรายงาน "คอป." ยันความจริงม็อบปี 53 อยากให้คนไทยได้อ่านไม่ให้ใครมาบิดเบือน

 

                                                    "สว.สมชาย" เปิดรายงาน "คอป." ยันความจริงม็อบปี 53 อยากให้คนไทยได้อ่านไม่ให้ใครมาบิดเบือน

 

                                                      "สว.สมชาย" เปิดรายงาน "คอป." ยันความจริงม็อบปี 53 อยากให้คนไทยได้อ่านไม่ให้ใครมาบิดเบือน

 

                                                               "สว.สมชาย" เปิดรายงาน "คอป." ยันความจริงม็อบปี 53 อยากให้คนไทยได้อ่านไม่ให้ใครมาบิดเบือน

 

                                                                      "สว.สมชาย" เปิดรายงาน "คอป." ยันความจริงม็อบปี 53 อยากให้คนไทยได้อ่านไม่ให้ใครมาบิดเบือน

 

                                                                 "สว.สมชาย" เปิดรายงาน "คอป." ยันความจริงม็อบปี 53 อยากให้คนไทยได้อ่านไม่ให้ใครมาบิดเบือน

 

                                                                       "สว.สมชาย" เปิดรายงาน "คอป." ยันความจริงม็อบปี 53 อยากให้คนไทยได้อ่านไม่ให้ใครมาบิดเบือน

 

                                 

                                                     "สว.สมชาย" เปิดรายงาน "คอป." ยันความจริงม็อบปี 53 อยากให้คนไทยได้อ่านไม่ให้ใครมาบิดเบือน

 

                                                                  "สว.สมชาย" เปิดรายงาน "คอป." ยันความจริงม็อบปี 53 อยากให้คนไทยได้อ่านไม่ให้ใครมาบิดเบือน

                                                        "สว.สมชาย" เปิดรายงาน "คอป." ยันความจริงม็อบปี 53 อยากให้คนไทยได้อ่านไม่ให้ใครมาบิดเบือน
 
                                                          "สว.สมชาย" เปิดรายงาน "คอป." ยันความจริงม็อบปี 53 อยากให้คนไทยได้อ่านไม่ให้ใครมาบิดเบือน
                             
                                                            "สว.สมชาย" เปิดรายงาน "คอป." ยันความจริงม็อบปี 53 อยากให้คนไทยได้อ่านไม่ให้ใครมาบิดเบือน
 
                                                   "สว.สมชาย" เปิดรายงาน "คอป." ยันความจริงม็อบปี 53 อยากให้คนไทยได้อ่านไม่ให้ใครมาบิดเบือน
 
                                                 "สว.สมชาย" เปิดรายงาน "คอป." ยันความจริงม็อบปี 53 อยากให้คนไทยได้อ่านไม่ให้ใครมาบิดเบือน
 
                                                     "สว.สมชาย" เปิดรายงาน "คอป." ยันความจริงม็อบปี 53 อยากให้คนไทยได้อ่านไม่ให้ใครมาบิดเบือน
 
                                                        "สว.สมชาย" เปิดรายงาน "คอป." ยันความจริงม็อบปี 53 อยากให้คนไทยได้อ่านไม่ให้ใครมาบิดเบือน
 

 

                                           "สว.สมชาย" เปิดรายงาน "คอป." ยันความจริงม็อบปี 53 อยากให้คนไทยได้อ่านไม่ให้ใครมาบิดเบือน